Regulamin funkcjonowania, obsługi i eksploatacji monitoringu wizyjnego przy ulicy Krótkiej i ulicy Nowoprojektowanej w Stoczku Łukowskim

Regulamin funkcjonowania, obsługi i eksploatacji monitoringu wizyjnego przy ulicy Krótkiej i ulicy Nowoprojektowanej w Stoczku Łukowskim

Regulamin funkcjonowania, obsługi i eksploatacji
monitoringu wizyjnego przy ulicy Krótkiej i ulicy
Nowoprojektowanej w Stoczku Łukowskim

Regulamin.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2024-02-01 09:01:45 | Data modyfikacji: 2024-02-01 09:02:14.
Załącznik nr 1 do Regulaminu funkcjonowania,
obsługi i eksploatacji monitoringu wizyjnego przy
ulicy Krótkiej i ulicy Nowoprojektowanej w
Stoczku Łukowskim

Załącznik nr 1.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2024-02-01 09:04:07 | Data modyfikacji: 2024-02-01 09:02:14.
Załącznik nr 2 do Regulaminu funkcjonowania,
obsługi i eksploatacji monitoringu wizyjnego przy
ulicy Krótkiej i ulicy Nowoprojektowanej w
Stoczku Łukowskim

Załącznik nr 2.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2024-02-01 09:04:38 | Data modyfikacji: 2024-02-01 09:02:14.
Załącznik nr 5 do Regulaminu funkcjonowania,
obsługi i eksploatacji monitoringu wizyjnego przy
ulicy Krótkiej i ulicy Nowoprojektowanej w
Stoczku Łukowskim

Załącznik nr 5.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2024-02-01 09:07:44 | Data modyfikacji: 2024-02-01 09:02:14.
Data wprowadzenia: 2024-02-01 09:07:44
Opublikowane przez: Zbigniew Drosio
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Miasto Stoczek Łukowski
ul. Plac T. Kościuszki 1
21-450 Stoczek Łukowski
Burmistrz miasta
Marcin Sentkiewicz
Kontakt:
Tel: 25 797-00-01
Fax: 25 797-00-73
e-mail: miasto@stoczek-lukowski.pl