OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Inspektor Ochrony Danych (IOD) w Urzędzie Miasta
Stoczek Łukowski

1. Imię i nazwisko - Małgorzata Potręć


2. E-mail inspektor@cbi24.pl3. Telefon - 82 561-13-02

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2018-07-20 11:15:03 | Data modyfikacji: 2018-07-20 11:18:57.
"Klauzule dotyczące spełniania obowiązku
informacyjnego z art. 13 RODO"

Klauzula informacyjna -przesłanka przepis prawa.docx

Klauzula informacyjna - projekt studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta.docx

Klauzula informacyjna - sprawy załatwiane milcząco.docx

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych w RDK.docx

Klauzula informacyjna - dot. Kodeks Wyborczy.odt

Klauzula informacyjna dot ewidencji ludności po zmianach lipiec 2019.odt

Klauzula informacyjna dotyczące prawo o aktach stanu cywilnego.odt

Archiwalna klauzula informacyjna dotyczące ewidencji ludności.odt

Klauzula informacyjna dotyczące dowodów osobistych.odt

Klauzula informacyjna -przesłanka umowy.docx

Klauzula informacyjna dotycząca MPZP.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2018-06-07 12:52:14 | Data modyfikacji: 2018-07-20 11:15:37.
Data wprowadzenia: 2018-06-07 12:52:14
Data modyfikacji: 2018-07-20 11:15:37
Opublikowane przez: Zbigniew Drosio
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Miasto Stoczek Łukowski
ul. Plac T. Kościuszki 1
21-450 Stoczek Łukowski
Burmistrz miasta
Marcin Sentkiewicz
Kontakt:
Tel: 25 797-00-01
Fax: 25 797-00-73
e-mail: miasto@stoczek-lukowski.pl