Gospodarka odpadami

Gospodarka odpadami

Rejestr działalności regulowanej w zakresie
odbioru odpadów komunalnych

REJESTR_DZIAŁALNOSCI_REGULOWANEJ_W_ZAKRESIE_ODBIORU_ODPADOW_KOMUNALNYCH_-_stan_na_dzień_na_dzień_31_grudnia_2020_r..doc

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2016-07-29 12:07:48 | Data modyfikacji: 2016-07-29 12:08:06.
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi

Analiza stanu gospodarowania odpadami - sprawozdanie.doc

ANALIZA - 2015 ROK.doc

ANALIZA - 2016 ROK.pdf

ANALIZA - 2017 ROK.docx

ANALIZA - 2018 ROK.docx

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2016-07-29 12:09:57 | Data modyfikacji: 2016-07-29 12:08:06.
Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających
azbest z terenu Miasta Stoczek Łukowski na lata
2010 - 2032

PROGRAM USUWANIA AZBESTU I WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST.doc

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2017-11-13 09:04:46 | Data modyfikacji: 2016-07-29 12:08:06.
Data wprowadzenia: 2017-11-13 09:04:46
Opublikowane przez: Zbigniew Drosio
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Miasto Stoczek Łukowski
ul. Plac T. Kościuszki 1
21-450 Stoczek Łukowski
Burmistrz miasta
Marcin Sentkiewicz
Kontakt:
Tel: 25 797-00-01
Fax: 25 797-00-73
e-mail: miasto@stoczek-lukowski.pl