Ogłoszenia
Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w zakresie działalności pożytku publicznego za 2023 rok
2024-04-19 08:11:58
  ...więcej

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Stoczek Łukowski z dnia 23 lutego 2024 roku o wyborze ofert na realizację zadania publicznego - upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
2024-02-23 11:59:08
  ...więcej

Zarządzenie Nr ORM.0050.189.2024 w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2024/2025 do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej oraz do klasy pierwszej szkoły podstawowej, w tym oddziałów sportowych, prowadzonych przez miasto Stoczek Łukowski
2024-01-31 07:59:14
  ...więcej

Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego o kwalifikacji wojskowej w 2024 r.
2024-01-12 08:55:26
  ...więcej

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w zakresie działalności pożytku publicznego za 2022 rok
2023-06-02 07:47:33
  ...więcej

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Stoczek Łukowski z dnia 8 lutego 2023 roku o wyborze ofert na realizację zadania publicznego - upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
2023-02-08 12:48:41
  ...więcej

Zarządzenie Nr ORM.0050.157.2023 w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2023/2024 do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej oraz do klasy pierwszej szkoły podstawowej, w tym oddziałów sportowych, prowadzonych przez miasto Stoczek Łukowski
2023-02-02 07:57:06
  ...więcej

Informacja o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe
2022-11-07 08:01:40
Szanowni Państwo, Burmistrz Miasta Stoczek Łukowski informuje, że Miasto Stoczek Łukowski włączyło się w akcję dystrybucji węgla na potrzeby własne gospodarstw domowych. Zapraszam mieszkańców naszego miasta do składania wniosk&o  ...więcej

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w zakresie działalności pożytku publicznego za 2021 rok
2022-06-02 09:26:11
  ...więcej

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
2022-04-04 10:09:03
  ...więcej

Zarządzenie Nr ORM.0050.117.2022 w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2022/2023 do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej oraz do klasy pierwszej szkoły podstawowej, w tym oddziałów sportowych, prowadzonych przez miasto Stoczek Łukowski
2022-01-31 10:43:24
  ...więcej

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych za pomocą ujęcia składającego się z jednej studni zlokalizowanej na działce nr 940 w Mieście Stoczek Łukowski
2021-08-20 08:25:44
  ...więcej

Zawiadomienie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego
2021-08-18 14:18:25
  ...więcej

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w zakresie działalności pożytku publicznego za 2020 rok
2021-05-28 08:02:22
  ...więcej

Zarządzenie Nr ORM.0050.84.2021 w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2021/2022 do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej oraz do klasy pierwszej szkoły podstawowej, w tym oddziałów sportowych, prowadzonych przez miasto Stoczek Łukowski
2021-01-29 09:52:29
  ...więcej

Zarządzenie Nr ORM.120.7.2020 Burmistrza Miasta Stoczek Łukowski z dnia 14 grudnia 2020 roku w sprawie ustalenia dnia 24 grudnia 2020 r. dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Miasta Stoczek Łukowski
2020-12-14 13:11:21
  ...więcej

Informacja Burmistrza Miasta w sprawie ograniczeń w wykonywaniu zadań przez Urząd Miasta Stoczek Łukowski w związku z wystąpieniem stanu epidemii
2020-08-10 12:29:55
SZANOWNI MIESZKAŃCY W związku z utrzymującym się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanem epidemii w okresie od 10 sierpnia 2020 r. do odwołania ponownie wprowadzam ograniczenie bezpośredniej obsługi interesantów. Zalecam załat  ...więcej

Zarządzenie Nr ORM.120.4.2020 Burmistrza Miasta Stoczek Łukowski z dnia 5 sierpnia 2020 roku w sprawie ustalenia dnia 14 sierpnia 2020 r. dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Miasta Stoczek Łukowski
2020-08-06 11:42:57
  ...więcej

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w zakresie działalności pożytku publicznego za 2019 rok
2020-05-11 08:50:51
  ...więcej

Zarządzenie Nr ORM.0050.46.2020 w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2020/2021 do klas pierwszych szkoły podstawowej prowadzonej przez Miasto Stoczek Łukowski
2020-01-28 13:20:38
  ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 35
następne

 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Miasto Stoczek Łukowski
ul. Plac T. Kościuszki 1
21-450 Stoczek Łukowski
Burmistrz miasta
Marcin Sentkiewicz
Kontakt:
Tel: 25 797-00-01
Fax: 25 797-00-73
e-mail: miasto@stoczek-lukowski.pl