Zagospodarowanie przestrzenne

Zagospodarowanie przestrzenne

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Stoczek Łukowski z
dnia 25 czerwca 2024 roku o przeprowadzeniu
konsultacji społecznych projektu miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego dla działki
ewidencyjnej nr 257/8 w Stoczku Łukowskim

Ogłoszenie Burmistrza Miasta z dnia 25 czerwca 2024 roku o przeprowadzeniu konsultacji społecznych.pdf

Uchwała - działka nr 257-8.pdf

Uzasadnienie do uchwały - działka nr 257-8.pdf

Rysunek - działka nr 257-8.pdf

Prognoza oddziaływania na środowisko - działka nr 257-8.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2024-06-25 11:07:49.
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Stoczek Łukowski z
dnia 25 czerwca 2024 roku

Ogłoszenie Burmistrza Miasta z dnia 25 czerwca 2024 roku.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2024-06-25 11:04:19.
Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji
społecznych projektu mpzp dla działki
ewidencyjnej nr 1690/1 w Stoczku Łukowskim

Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji społecznych - działka nr 1690-1.pdf

Uchwała - wyłożenie.pdf

Uzasadnienie - wyłożenie.pdf

Rysunek - wyłożenie.pdf

Prognoza oddziaływania na środowisko - wyłożenie.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2024-05-28 13:10:34.
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla działki ewidencyjnej nr 702 wraz z prognozą
oddziaływania na środowisko

Ogłoszenie Burmistrza Miasta z dnia 14 maja 2024 roku..pdf

1. Projekt mpzp działka 702 - tekst.pdf

2. Uzasadnienie mpzp działka 702.pdf

3. Rysunek mpzp działka 702.pdf

4. Tekst POŚ mpzp działka 702.pdf

5. Rysunek POŚ mpzp działka 702.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2024-05-14 07:42:15.
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla działek ewidencyjnych nr 346-2, 347, 348, 349
w Stoczku Łukowskim

Obwieszczenie Burmistrza Miasta z dnia 30 kwietnia 2024 roku.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2024-04-29 12:22:26.
Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla części miasta Stoczek Łukowski

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Stoczek Łukowski.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2024-04-09 10:28:29.
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla działki ewidencyjnej nr 1690/1 w Stoczku
Łukowskim

Obwieszczenie Burmistrza Miasta z dnia 12 marca 2024 roku..pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2024-03-12 08:41:07.
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla działki ewidencyjnej nr 257/8 w Stoczku
Łukowskim

Obwieszczenie Burmistrza Miasta z dnia 12 marca 2024 roku.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2024-03-12 08:40:26.
Obwieszczenie o przystapieniu do sporządzenia
MPZP dla części miasta Stoczek Łukowski w
rejonie ulicy Kościelnej

Obwieszczenie o przystapieniu do sporządzenia MPZP dla części miasta Stoczek Łukowski w rejonie ulicy Kościelnej.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2023-12-19 07:50:18.
Ogłoszenie Burmistrza Miasta o wyłożeniu do
publicznego wglądu projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla działek
położonych przy ulicy Południowej w Stoczku
Łukowskim

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu MPZP dla działek położonych przy ulicy Południowej.pdf

Projekt MPZP dla działek nr 1025, 1026-1 i 1026-2.pdf

Projekt MPZP dla działek nr 1025, 1026-1 i 1026-2 - UZASADNIENIE.pdf

Projekt MPZP dla działek nr 1025, 1026-1 i 1026-2 - RYSUNEK.pdf

Projekt MPZP dla działek nr 1025, 1026-1 i 1026-2 - PROGNOZA.pdf

Projekt MPZP dla działek nr 1025, 1026-1 i 1026-2 - PROGNOZA RYSUNEK.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2023-11-28 12:33:51.
Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla działek ewidencyjnych nr 1025, 1026/1 i
1026/2 w Stoczku Łukowskim

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek ewidencyjnych nr 1025, 1026-1 i 1026-2 w Stoczku Łukowskim.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2023-07-11 08:37:54.
Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla działki ewidencyjnej nr 702 w Stoczku
Łukowskim

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki ewidencyjnej nr 702 w Stoczku Łukowskim.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2023-07-11 08:37:17.
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla działki ewidencyjnej nr 783/1
w Stoczku Łukowskim wraz z prognozą
oddziaływania na środowisko

LINK DO SPOTKANIA - target='_blank'>https://meet.google.com/ivv-xfxw-cej

Ogłoszenie Burmistrza Miasta z dnia 21 marca 2023 r..pdf

1. Wyłożenie planu - projekt uchwały.pdf

2. Wyłożenie planu - uzasadnienie.pdf

3. Wyłożenie planu - mapa.pdf

4. Wyłożenie planu - prognoza.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2023-03-21 07:55:38 | Data modyfikacji: 2023-04-07 08:57:58.
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla działki ewidencyjnej nr 2123/6
i części działek nr 1970 oraz 788/1 w Stoczku
Łukowskim wraz z prognozą

Ogłoszenie Burmistrza Miasta z dnia 14.02.2023 r..pdf

- Projekt planu.pdf

- Projekt planu - rysunek.pdf

- Uzasadnienie do projektu planu.pdf

- Prognoza oddziaływania na środowisko.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2023-02-14 08:11:13 | Data modyfikacji: 2023-04-07 08:57:58.
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla dziełek ewidencyjnych nr 1045,
1046, 1064 i części działki ewidencyjnej nr
1049 w Stoczku Łukowskim wraz z prognozą
oddziaływania na środowisko

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu MPZP.pdf

Projekt planu.pdf

Projekt planu - rysunek.pdf

Uzasadnienie do projektu.pdf

Prognoza oddziaływania na środowisko.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2023-01-10 10:08:37 | Data modyfikacji: 2023-01-10 10:09:19.
Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla działki 783/1 w Stoczku Łukowskim

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki 783-1 w Stoczku Łukowskim-1.jpg

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2022-12-13 08:56:20 | Data modyfikacji: 2022-12-13 08:56:49.
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla działek ewidencyjnych nr 1002
i 1003 w Stoczku Łukowskim wraz z prognozą
odziaływania na środowisko

Link do spotkania - target='_blank'>https://meet.google.com/jts-mfxz-fzc

Ogłoszenie Burmistrza Miasta z dnia 13 grudnia 2022 roku-1.jpg

Wyłożenie planu - projekt uchwały.pdf

Wyłożenie planu - uzasadnienie.pdf

Wyłożenie planu - mapa.pdf

Wyłożenie planu - prognoza.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2022-12-13 08:44:17 | Data modyfikacji: 2023-01-02 10:44:17.
Uchwała Nr XLII/276/2022 w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla działki ewidencyjnej nr 732/3 w Stoczku
Łukowskim

Uchwała Nr 276.pdf

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 276.tif

Załącznik Nr 2..pdf

Załącznik Nr 3..pdf

Zalacznik_Nr_4_APP.xml

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2022-11-04 08:56:30 | Data modyfikacji: 2022-11-04 08:57:48.
Uchwała Nr XLII/275/2022 w sprawie uchwalenia
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Miasta Stoczek Łukowski

Uchwała Nr 275..pdf

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 275.pdf

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 275.tif

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 275.tif

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 275.pdf

Załącznik nr 5.gml

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2022-11-03 10:12:15 | Data modyfikacji: 2022-11-03 10:13:56.
Ogłoszenie Burmistrza Miasta z dnia 27 września
2022 roku o przystąpieniu do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Ogłoszenie Burmistrza Miasta z dnia 27 września 2022 roku o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2022-09-27 09:02:55 | Data modyfikacji: 2022-11-03 10:13:56.
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla działki ewidencyjnej nr 732/3
w Stoczku Łukowskim wraz z prognozą
oddziaływania na środowisko

Ogłoszenie Burmistrza Miasta z dnia 6 września 2022 r..pdf

Prognoza oddziaływania na środowisko ustaleń projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki ewidencyjnej nr 732-3 w Stoczku Łukowskim.pdf

Projekt uchwały.pdf

Uzasadnienie do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki ewidencyjnej nr 732-3 w Stoczku Łukowskim..pdf

Załącznik graficzny - miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 732-3 w Stoczku Łukowskim.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2022-09-06 07:49:28 | Data modyfikacji: 2022-09-06 07:50:53.
Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla działek ewidencyjnych nr 1002 i 1003 w
Stoczku Łukowskim

OGŁOSZENIE - Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek ewidencyjnych nr 1002 i 1003 w Stoczku Łukowskim.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2022-08-10 11:40:33 | Data modyfikacji: 2022-09-06 07:51:26.
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego miasta Stoczek
Łukowski

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Stoczek Łukowski..pdf

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Stoczek Łukowski - tekst.pdf

Kierunki zagospodarowania przestrzennego - rysunek.pdf

Uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego - rysunek.pdf

Prognoza oddziaływania na środowisko - tekst.pdf

Prognoza oddziaływania na środowisko - rysunek.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2022-07-21 15:40:14 | Data modyfikacji: 2022-09-06 07:51:58.
Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia
Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego
Miasta Stoczek Łukowski

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Stoczek Łukowski.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2022-04-29 11:31:05 | Data modyfikacji: 2022-09-06 07:50:21.
Data wprowadzenia: 2022-04-29 11:31:05
Data modyfikacji: 2022-09-06 07:50:21
Opublikowane przez: Zbigniew Drosio
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Miasto Stoczek Łukowski
ul. Plac T. Kościuszki 1
21-450 Stoczek Łukowski
Burmistrz miasta
Marcin Sentkiewicz
Kontakt:
Tel: 25 797-00-01
Fax: 25 797-00-73
e-mail: miasto@stoczek-lukowski.pl