Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzone na dzień 15 października 2023 roku

Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzone na dzień 15 października 2023 roku

Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w
Lublinie z dnia 13 października 2023 r. o
unieważnieniu listy nr 8 Komitetu Wyborczego
Polska Liberalna Strajk Przedsiębiorców

Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Lublinie z dnia 13 października 2023 r. o unieważnieniu listy nr 8.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2023-10-13 16:43:42.
Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w
Lublinie z dnia 18 września 2023 r. o
zarejestrowanych listach kandydatów na senatora w
okręgu wyborczym nr 14 w wyborach do Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Obwieszczenie OKW w Lublinie o zarejestrowanych kandydatach na senatora.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2023-10-09 11:43:33 | Data modyfikacji: 2023-10-09 11:49:21.
Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w
Lublinie z dnia 18 września 2023 r. o
zarejestrowanych listach kandydatów na posłów w
okręgu wyborczym nr 6 w wyborach do Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej

Obwieszczenie OKW w Lublinie o zarejestrowanych kandydatach na posłów.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2023-10-09 11:36:34 | Data modyfikacji: 2023-10-09 11:49:21.
Postanowienie Nr 95/2023 Komisarza Wyborczego w
Lublinie IV z dnia 25 września 2023 r. w sprawie
powołania obwodowych komisji wyborczych w
wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do
Senatu rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na
dzień 15 października 2023 r.

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Lublinie IV z dnia 25 września 2023 r..pdf

Załącznik do postanowienia Komisarza Wyborczego w Lublinie IV z dnia 25 września 2023 r..pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2023-09-25 11:23:28 | Data modyfikacji: 2023-10-09 11:49:21.
Wykaz umiejscowienia tablic na bezpłatne
umieszczenie obwieszczeń wyborczych i plakatów
wszystkich komitetów wyborczych w wyborach do
Sejmu i Senatu RP zarządzonych na dzień 15
października 2023 roku

Wykaz umiejscowienia tablic na bezpłatne umieszczenie obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach.docx

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2023-09-21 08:44:14 | Data modyfikacji: 2023-10-09 11:49:21.
Informacja Komisarza Wyborczego w Lublinie IV z
dnia 18 września 2023 r. o losowaniu członków
do Obwodowych Komisji Wyborczych w Stoczku
Łukowskim

Informacja Komisarza Wyborczego w Lublinie IV z dnia 18 września 2023 r..pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2023-09-18 10:53:27 | Data modyfikacji: 2023-10-09 11:49:21.
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Stoczek Łukowski
z dnia 12 września 2023 roku o numerach oraz
granicach obwodów głosowania, wyznaczonych
siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz
możliwości głosowania korespondencyjnego i
przez pełnomocnika w wyborach do Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień
15 października 2023 r.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Stoczek Łukowski z dnia 12 września 2023 roku.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2023-09-12 10:11:16 | Data modyfikacji: 2023-10-09 11:49:21.
ZAŚWIADCZENIA O PRAWIE DO GŁOSOWANIA, ZMIANA
MIEJSCA GŁOSOWANIA, GŁOSOWANIE PRZEZ
PEŁNOMOCNIKA

1. Informacja o wydaniu zaświadczenia o prawie do głosowania..odt

2. Wniosek o wydanie zaświadczenia..odt

3. Informacja o zmianie miejsca głosowania.odt

4. Wniosek o zmianę miejsca głosowania.pdf

5. Informacja o głosowaniu przez pełnomocnika.odt

6. Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania..pdf

7. Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania..pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2023-09-06 14:08:35 | Data modyfikacji: 2023-10-09 11:49:21.
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych
osobowych w związku z ustawą z dnia 5 stycznia
2011 r. Kodeks wyborczy

Klauzula Informacyjna.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2023-09-06 11:55:18 | Data modyfikacji: 2023-10-09 11:49:21.
Informacja Burmistrza Miasta Stoczek Łukowski z
dnia 24 sierpnia 2023 roku w sprawie czasu i
miejsca przyjmowania zgłoszeń kandydatów na
członków obwodowych komisji wyborczych w
wyborach do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na
dzień 15 października 2023 roku

INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA Z DNIA 24 SIERPNIA 2023 R..pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2023-08-25 10:07:31 | Data modyfikacji: 2023-10-09 11:49:21.
Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia
14 sierpnia 2023 r. o okręgach wyborczych w
wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do
Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na
dzień 15 października 2023 r.

Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 14 sierpnia 2023 r..pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2023-08-24 13:22:41 | Data modyfikacji: 2023-10-09 11:49:21.
Data wprowadzenia: 2023-08-24 13:22:41
Opublikowane przez: Zbigniew Drosio
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Miasto Stoczek Łukowski
ul. Plac T. Kościuszki 1
21-450 Stoczek Łukowski
Burmistrz miasta
Marcin Sentkiewicz
Kontakt:
Tel: 25 797-00-01
Fax: 25 797-00-73
e-mail: miasto@stoczek-lukowski.pl