Informacje o wynikach przetargów

Informacje o wynikach przetargów

Informacja z otwarcia ofert - Rozbudowa i
przebudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w
Stoczku Łukowskim. IRL.271.6.1.2024r.

Informacja z otwarcia ofert -Rozbudowa i przebudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w Stoczku Łukowskim. IRL.271.6.1.2024.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2024-07-16 12:14:25.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty -
Budowa i przebudowa dróg w mieście Stoczek
Łukowski. IRL.271.4.1.2024

Informacja o wyborze oferty - Budowa i przebudowa dróg w mieście Stoczek Łukowski. IRL.271.4.1.2024.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2024-06-27 10:25:48.
Informacja z otwarcia ofert - Budowa i
modernizacja oświetlenia ulicznego w mieście
Stoczek Łukowski. IRL. 271.5.1.2024r

Informacja z otwarcia ofert - Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego w mieście Stoczek Łukowski. IRL. 271.5.1.2024r.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2024-06-17 12:37:06.
Informacja z otwarcia ofert - Budowa i przebudowa
dróg w mieście Stoczek Łukowski.
IRL.271.4.1.2024r.

Informacja z otwarcia ofert - Budowa i przebudowa dróg w mieście Stoczek Łukowski. IRL.271.4.1.2024.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2024-06-04 11:58:19.
Zawiadomienie o wyborze kolejnej
najkorzystniejszej oferty - Zakup wyposażenia i
pomocy do prowadzenia zajęć w miejskim żłobku
w Stoczku Łukowskim. IRL.271.3.1.2024. Część 1
- wyposażenie meble

Zawiadomienie o wyborze kolejnej o wyborze najkorzystniejszej oferty- cz. 1 - wyposażenie meble..pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2024-05-16 13:52:04.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty,
ofertach, które zostały odrzucone - Zakup
wyposażenia i pomocy do prowadzenia zajęć w
miejskim żłobku w Stoczku Łukowskim.
IRL.271.3.1.2024

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty, ofertach, które zostały odrzucone..pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2024-05-08 11:26:15.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty -
Przebudowa ul. 1 Maja Nr 102575L w Stoczku
Łukowskim. IRL. 271.2.1.2024.

Informacja o wyborze oferty. Przebudowa ul. 1 Maja Nr 102575L w Stoczku Łukowskim. IRL. 271.2.1.2024..pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2024-03-21 11:55:10.
Informacja z otwarcia ofert - Zakup wyposażenia i
pomocy do prowadzenia zajęć w miejskim żłobku
w Stoczku Łukowskim. IRL.271.3.1.2024

Informacja z otwarcia ofert -Zakup wyposażenia i pomocy do prowadzenia zajęć w miejskim żłobku w Stoczku Łukowskim. IRL.271.3.1.2024..pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2024-03-18 12:58:02.
Informacja z otwarcia ofert - Przebudowa ul. 1
Maja Nr 102575L w Stoczku Łukowskim
IRL.271.2.1.2024

Informacja z otwarcia ofert - Przebudowa ul. 1 Maja Nr 102575L w Stoczku Łukowskim IRL.271.2.1.2024.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2024-03-05 11:36:08.
Informacja o wyborze oferty - Zakup sprzętu
komunalnego dla Miejskiego Zakładu Gospodarki
Komunalnej w Stoczku Łukowskim. IRL.271.1.1.2024

Informacja o wyborze oferty - Zakup sprzętu komunalnego dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Stoczku Łuk. IRL271.1.1.2024.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2024-02-01 09:10:16 | Data modyfikacji: 2024-02-01 09:10:46.
Informacja z otwarcia ofert - Zakup sprzętu
komunalnego dla Miejskiego Zakładu Gospodarki
Komunalnej w Stoczku Łukowskim. IRL.271.1.1.2024

Informacja z otwarcia ofert - Zakup sprzętu komunalnego dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Stoczku Łukowskim. IRL.271.1.1.2024.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2024-01-19 11:30:33 | Data modyfikacji: 2024-02-01 09:10:46.
Informacja o odrzuceniu ofert i unieważnieniu
postępowania - Zakup sprzętu komunalnego dla
Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w
Stoczku Łukowskim. IRL.271.6.2.2023

Unieważnienie postępowania, odrzucenie ofert - Zakup sprzętu komunalnego dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Stoczku Łukowskim IRL.271.6.2.2023.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2024-01-02 13:45:56 | Data modyfikacji: 2024-02-01 09:10:46.
Informacja z otwarcia ofert - Zakup sprzętu
komunalnego dla Miejskiego Zakładu Gospodarki
Komunalnej w Stoczku Łukowskim. IRL.271.6.2.2023

Informacja z otwarcia ofert - Zakup sprzętu komunalnego dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Stoczku Łukowskim. IRL.271.6.2.2023.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2023-12-14 12:15:51 | Data modyfikacji: 2024-02-01 09:10:46.
Informacja o wyborze oferty. Część 2 i
część 3. Zakup sprzętu komunalnego dla
Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w
Stoczku Łukowskim IRL.271.6.1.2023

Informacja o wyborze oferty - część 2 i część 3..pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2023-11-27 13:04:04 | Data modyfikacji: 2024-02-01 09:10:46.
Informacja o unieważnieniu postępowania -
część 1: Zakup sprzętu komunalnego dla
Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w
Stoczku Łukowskim IRL.271.6.1.2023

Unieważnienie postępowania - część 1..pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2023-11-27 13:00:44 | Data modyfikacji: 2024-02-01 09:10:46.
Informacja o wyborze oferty - "Remont drogi
gminnej ul. Krótka Nr 102 587L w m Stoczek
Łuk”

Informacja o wyborze oferty -Remont drogi gminnej ul. Krótka Nr 102 587L w m. Stoczek Łuk. IRL.271.4.2.2023..pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2023-11-23 12:09:04 | Data modyfikacji: 2024-02-01 09:10:46.
Informacja z otwarcia ofert - Zakup sprzętu
komunalnego dla Miejskiego Zakładu Gospodarki
Komunalnej w Stoczku Łukowskim. IRL.271.6.1.2023

Informacja z otwarcia ofert - Zakup sprzętu komunalnego dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Stoczku Łukowskim. IRL.271.6.1.2023.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2023-11-21 11:31:31 | Data modyfikacji: 2024-02-01 09:10:46.
Informacja o wyborze oferty - Zakup autobusu do
przewozu uczestników Warsztatu Terapii
Zajęciowej w Stoczku Łukowskim. IRL.271.5.1.2023

Informacja o wyborze oferty -Zakup autobusu do przewozu uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w Stoczku Łukowskim. IRL.271.5.1.2023.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2023-11-20 09:29:34 | Data modyfikacji: 2024-02-01 09:10:46.
Informacja z otwarcia ofert - "Remont drogi
gminnej ul. Krótka Nr 102 587L w m Stoczek
Łuk”

Informacja z otwarcia ofert- Remont drogi gminnej ul. Krótka Nr 102 587L w m Stoczek Łuk. IRL.271.4.2.2023.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2023-11-09 11:56:51 | Data modyfikacji: 2024-02-01 09:10:46.
Informacja z otwarcia ofert - Zakup autobusu do
przewozu uczestników Warsztatu Terapii
Zajęciowej w Stoczku Łukowskim. IRL.271.5.1.2023

Informacja z otwarcia ofert - Zakup autobusu do przewozu uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w Stoczku Łukowskim. IRL.271.5.1.2023.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2023-11-08 11:41:59 | Data modyfikacji: 2024-02-01 09:10:46.
Informacja o unieważnieniu postępowania -
"Remont drogi gminnej ul. Krótka Nr 102 587L w m
Stoczek Łuk”

Informacja o unieważnieniu postępowania - Remont drogi gminnej ul. Krótka Nr 102 587L w m Stoczek Łuk. IRL.271.4.1.2023.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2023-10-18 13:50:57 | Data modyfikacji: 2024-02-01 09:10:46.
Informacja z otwarcia ofert - "Remont drogi
gminnej ul. Krótka Nr 102 587L w m Stoczek
Łuk”

Informacja z otwarcia ofert- Remont drogi gminnej ul. Krótka Nr 102 587L w m Stoczek Łuk. IRL.271.4.1.2023.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2023-10-11 11:59:09 | Data modyfikacji: 2024-02-01 09:10:46.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty -
Budowa drogi dz. nr 1180 i 1208 w m. Stoczek
Łukowski - II etap. IRL.271.2.1.2023

Informacja o wyborze oferty - Budowa drogi dz. nr 1180 i 1208 w m. Stoczek Łukowski- II etap.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2023-08-22 09:07:44 | Data modyfikacji: 2024-02-01 09:10:46.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty -
Remont drogi gminnej ul. Nowoprojektowana Nr
114426L w m. Stoczek Łukowski IRL. 271.3.1.2023

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty-Remont drogi gminnej ul. Nowoprojektowana Nr 114426L w m. Stoczek Łukowski. IRL. 271.3.1.2023.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2023-08-18 09:56:38 | Data modyfikacji: 2024-02-01 09:10:46.
Informacja z otwarcia ofert - Remont drogi gminnej
ul. Nowoprojektowana Nr 114426L w m. Stoczek
Łukowski IRL. 271.3.1.2023

Informacja z otwarcia ofert - Remont drogi gminnej ul. Nowoprojektowana Nr 114426L w m. Stoczek Łukowski. IRL. 271.3.1.2023.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2023-08-09 12:53:54 | Data modyfikacji: 2024-02-01 09:10:46.
Sprostowanie informacja z otwarcia ofert - Budowa
drogi dz. nr 1180 i 1208 w m. Stoczek Łukowski -
II etap. IRL.271.2.1.2023

Sprostowanie informacji z otwarcia ofert - Budowa drogi dz. nr 1180 i 1208 w m. Stoczek Łukowski- II etap.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2023-08-04 13:38:44 | Data modyfikacji: 2024-02-01 09:10:46.
Informacja z otwarcia ofert - Budowa drogi dz. nr
1180 i 1208 w m. Stoczek Łukowski - II etap.
IRL.271.2.1.2023

Informacja z otwarcia ofert - Budowa drogi dz. nr 1180 i 1208 w m. Stoczek Łukowski- II etap.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2023-08-04 12:44:07 | Data modyfikacji: 2024-02-01 09:10:46.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty -
Budowa żłobka wraz z infrastrukturą
towarzyszącą w m. Stoczek Łukowski

Informacja o wyborze oferty - Budowa żłobka wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Stoczek Łukowski.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2023-05-02 14:48:11 | Data modyfikacji: 2024-02-01 09:10:46.
Informacja z otwarcia ofert - Budowa żłobka wraz
z infrastrukturą towarzyszącą w m. Stoczek
Łukowski

Informacja z otwarcia ofert - Budowa żłobka wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Stoczek Łukowski.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2023-03-28 11:30:06 | Data modyfikacji: 2024-02-01 09:10:46.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty -
Budowa drogi dz. nr 1180 i 1208 w m. Stoczek
Łukowski IRL.271.6.1.2022

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Budowa drogi dz. nr 1180 i 1208 w m. Stoczek Łukowski IRL.271.6.1.2022.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2022-08-02 10:04:53 | Data modyfikacji: 2024-02-01 09:10:46.
Informacja z otwarcia ofert - Budowa drogi dz. nr
1180 i 1208 w m. Stoczek Łukowski
IRL.271.6.1.2022

Informacja z otwarcia ofert - Budowa drogi dz. nr 1180 i 1208 w m. Stoczek Łukowski IRL.271.6.1.2022.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2022-07-20 12:32:50 | Data modyfikacji: 2024-02-01 09:10:46.
Informacja o unieważnieniu przetargu - Zadaszenie
części amfiteatru stanowiącego krąg taneczny

Informacja o unieważnieniu postępowania-Zadaszenie części amfiteatru stanowiącego krąg taneczny-IRL.271.5.1.2022.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2022-05-16 13:23:01 | Data modyfikacji: 2024-02-01 09:10:46.
Informacja z otwarcia ofert - Zadaszenie części
amfiteatru stanowiącego krąg taneczny

Informacja z otwarcia ofert-Zadaszenie części amfiteatru stanowiącego krąg taneczny-IRL.271.5.1.2022.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2022-05-06 11:24:42 | Data modyfikacji: 2024-02-01 09:10:46.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty -
Przebudowa ul. Kanałowej nr 102570L w Stoczku
Łukowskim - IRL.271.4.1.2022

1. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Przebudowa ul. Kanałowej nr 102570L w Stoczku Łukowskim,.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2022-05-05 10:00:28 | Data modyfikacji: 2024-02-01 09:10:46.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
-Budowa parku sportu - boisko do piłki nożnej z
bieżną w m. Stoczek Łukowski

Informacja o wyborze oferty- Budowa parku sportu - boisko do piłki nożnej z bieżnią w m. Stoczek Łukowski - IRL.271.2.2.2022.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2022-04-20 10:42:18 | Data modyfikacji: 2024-02-01 09:10:46.
Informacja z otwarcia ofert - Przebudowa ul.
Kanałowej nr 102570L w Stoczku Łukowskim
-IRL.271.4.1.2022.pdf

Informacja z otwarcia ofert - Przebudowa ul. Kanałowej nr 102570L w Stoczku Łukowskim -IRL.271.4.1.2022.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2022-04-19 18:53:48 | Data modyfikacji: 2024-02-01 09:10:46.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty-
Budowa ciągów spacerowych i oświetlenia w parku
miejskim w m. Stoczek Łukowski IRL. 271.3.1.2022

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty- Budowa ciągów spacerowych i oświetlenia w parku miejskim w m. Stoczek Łukowski IRL. 271.3.1.2022.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2022-04-15 08:36:16 | Data modyfikacji: 2024-02-01 09:10:46.
Informacja o unieważnieniu przetargu - Dostawa i
montaż instalacji fotowoltaicznych i instalacji
solarnych w mieście Stoczek Łukowski

Informacja o unieważnieniu postępowania - Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych i i nstalacji solarnych w mieście Stoczek Łukowski. IRL. 271.1.2.2022.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2022-04-14 13:38:27 | Data modyfikacji: 2024-02-01 09:10:46.
Informacja z otwacia ofert - Budowa parku sportu -
boisko do piłki nożnej z bieżną w m. Stoczek
Łukowski

Informacja z otwarcia ofert - Budowa parku sportu- boisko do piłki nożnej z bieżnią. IRL. 271.2.2.2022.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2022-04-01 11:56:44 | Data modyfikacji: 2024-02-01 09:10:46.
Informacja z otwarcia ofert - Dostawa i montaż
instalacji fotowoltaicznych i instalacji solarnych
w mieście Stoczek Łukowski

Informacja z otwarcia ofert - Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych i instalacji solarnych w mieście Stoczek Łukowski..pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2022-03-31 12:28:43 | Data modyfikacji: 2024-02-01 09:10:46.
Informacja z otwarcia ofert - Budowa ciągów
spacerowych i oświetlenia w parku miejskim w m.
Stoczek Łukowski

Informacja z otwarcia ofert.,.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2022-03-28 12:30:44 | Data modyfikacji: 2024-02-01 09:10:46.
Informacja o unieważnieniu przetargu - Budowa
parku sportu - boisko do piłki nożnej z bieżną
w m. Stoczek Łukowski

Informacja o unieważnieniu postępowania - Budowa parku sportu- boisko do piłki nożnej z bieżnią w m. Stoczek Łukowski.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2022-03-11 11:32:26 | Data modyfikacji: 2024-02-01 09:10:46.
Informacja z otwacia ofert - Budowa parku sportu -
boisko do piłki nożnej z bieżną w m. Stoczek
Łukowski

Informacja z otwarcia ofert - Budowa parku sportu- boisko do piłki nożnej z bieżnią.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2022-03-04 12:10:49 | Data modyfikacji: 2024-02-01 09:10:46.
Informacja o unieważnieniu postępowania -
Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych i
instalacji solarnych w mieście Stoczek Łukowski

Informacja o unieważnieniu postępowania - Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych i i nstalacji solarnych w mieście Stoczek Łukowski..pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2022-03-01 08:15:43 | Data modyfikacji: 2024-02-01 09:10:46.
Informacja z otwarcia ofert - Dostawa i montaż
instalacji fotowoltaicznych i instalacji solarnych
w mieście Stoczek Łukowski

Informacja z otwarcia ofert - Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych i i nstalacji solarnych w mieście Stoczek Łukowski..pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2022-02-18 13:54:53 | Data modyfikacji: 2024-02-01 09:10:46.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej
oferty-Odbiór i transport odpadów komunalnych na
terenie miasta Stoczek Łukowski

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty-Odbiór i transport odpadów komunalnych na terenie miasta Stoczek Łukowski.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2021-12-29 10:14:40 | Data modyfikacji: 2024-02-01 09:10:46.
Informacja z otwarcia ofert - Odbiór i transport
odpadów na terenie miasta Stoczek Łukowski

Informacja z otwarcia ofert- Odbiór i transport odpadów komunalnych na terenie miasta Stoczek Łukowski.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2021-12-21 11:41:46 | Data modyfikacji: 2024-02-01 09:10:46.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty -
„Przebudowa ul. Letniej Nr 102574L w Stoczku
Łukowskim”

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty-Przebudowa ul. Letniej 102574L w Stoczku Łukowskim.pdf

Wykonawcy biorący udział w postępwoaniu - informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty-Przebudowa ul. Letniej 102574L w Stoczku Łukowskim..pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2021-11-26 10:11:36 | Data modyfikacji: 2024-02-01 09:10:46.
Informacja z otwarcia ofert - „Przebudowa ul.
Letniej Nr 102574L w Stoczku Łukowskim”

Informacja z otwarcia ofert - Przebudowa ul. Letniej w Stoczku Łukowskim.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2021-11-22 14:46:00 | Data modyfikacji: 2024-02-01 09:10:46.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty -
Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych i
instalacji solarnych w mieście Stoczek Łukowski

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej- Część nr 1 – dostawa i montaż ogniw fotowoltaicznych.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2021-08-30 09:42:23 | Data modyfikacji: 2024-02-01 09:10:46.
Informacja o unieważnieniu postępowania -
Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych i
instalacji solarnych w mieście Stoczek Łukowski

Informacja o unieważnieniu postępowania Część nr 2 – dostawa i montaż kolektorów słonecznych.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2021-08-30 09:40:09 | Data modyfikacji: 2024-02-01 09:10:46.
Informacja z otwarcia ofert - Dostawa i montaż
instalacji fotowoltaicznych i instalacji solarnych
w mieście Stoczek Łukowski

Informacja z otwarcia ofert z dnia 30 lipca 2021 roku.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2021-07-30 12:00:27 | Data modyfikacji: 2024-02-01 09:10:46.
Informacja o wykonawcach których oferty zostały
odrzucone i unieważnieniu postępowania - Dostawa
i montaż instalacji fotowoltaicznych i instalacji
solarnych w mieście Stoczek Łukowski

Informacja o wykonawcach których oferty zostały odrzucone i unieważnieniu postępowania.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2021-07-13 12:20:19 | Data modyfikacji: 2024-02-01 09:10:46.
Informacja z otwarcia ofert - Dostawa i montaż
instalacji fotowoltaicznych i instalacji solarnych
w mieście Stoczek Łukowski

Informacja z otwarcia ofert,.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2021-06-22 12:05:58 | Data modyfikacji: 2024-02-01 09:10:46.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty -
Termomodernizacja budynku Przedszkola w Stoczku
Łukowskim

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Termomodernizacja budynku Przedszkola w Stoczku Łukowskim.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2021-06-15 13:20:40 | Data modyfikacji: 2021-06-15 13:21:57.
Informacja z otwarcia ofert - Termomodernizacja
budynku Przedszkola w Stoczku Łukowskim

Informacja z otwarcia ofert - Termomodernizacja budynku Przedszkola w Stoczku.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2021-05-17 12:30:06 | Data modyfikacji: 2021-06-15 13:21:57.
Informacja o unieważnieniu postępowania -
„Dostawa i montaż wyposażenia i sprzętu w
budynku Centrum Integracji Społecznej w Stoczku
Łukowskim”

Informacja o unieważnieniu postępowania - dotyczy części 2.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2021-02-17 14:55:36 | Data modyfikacji: 2021-06-15 13:21:57.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty -
„Dostawa i montaż wyposażenia i sprzętu w
budynku Centrum Integracji Społecznej w Stoczku
Łukowskim”

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej-Ogłoszenie nr 761099-N-2020 z dnia 10.12.2020 r..pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2021-01-20 19:23:56 | Data modyfikacji: 2021-06-15 13:21:57.
Informacja z otwarcia ofert - „Dostawa i montaż
wyposażenia i sprzętu w budynku Centrum
Integracji Społecznej w Stoczku Łukowskim”

Informacja z otwarcia ofert - Ogłoszenie nr 761099-N-2020 z dnia 10.12.2020 r..pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2020-12-18 12:56:17 | Data modyfikacji: 2021-06-15 13:21:57.
Informacja o wyniku postępowania - Odbiór i
transport odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości zamieszkałych na terenie miasta
Stoczek Łukowski. Ogłoszenie nr 610739-N-2020 z
dnia 2020-11-17 r.

Informaacja o wyniku postępowania.Ogłoszenie nr 610739-N-2020 z dnia 2020-11-17 r..pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2020-12-16 12:39:07 | Data modyfikacji: 2021-06-15 13:21:57.
Informacja z otwarcia ofert - Odbiór i transport
odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości zamieszkałych na terenie miasta
Stoczek Łukowski. Ogłoszenie nr 610739-N-2020 z
dnia 2020-11-17 r.

Informacja z otwarcia-Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie miasta Stoczek Łukowski. Ogłoszenie nr 610739-N-2020 z dnia 2020-11-17 r..pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2020-11-25 11:34:47 | Data modyfikacji: 2021-06-15 13:21:57.
Informacja o wyniku postępowania - Przebudowa
targowiska miejskiego w Stoczku Łukowskim.
Ogłoszenie nr 580391-N-2020 z dnia 2020-09-04 r.

Informacja o wyniku postępowania -Przebudowa targowiska miejskiego w Stoczku Łukowskim.Ogłoszenie nr 580391-N-2020 z dnia 2020-09-04 r..pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2020-10-07 10:40:07 | Data modyfikacji: 2021-06-15 13:21:57.
Informacja z otwarcia ofert- Przebudowa targowiska
miejskiego w Stoczku Łukowskim.Ogłoszenie nr
580391-N-2020 z dnia 2020-09-04 r.

Informacja z otwarcia ofert- Przebudowa targowiska miejskiego w Stoczku Łukowskim.Ogłoszenie nr 580391-N-2020 z dnia 2020-09-04 r..pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2020-09-21 13:33:52 | Data modyfikacji: 2021-06-15 13:21:57.
Sprostowanie informacji o wyborze
najkorzystniejszej oferty pismo IRL. 271.5.21.
2020 z dnia 07.07.2020 dotyczy zadania nr II: AGD
– Wyposażenie kuchni

Sprostowanie informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty...pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2020-07-08 14:56:57 | Data modyfikacji: 2020-07-08 15:12:54.
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania -
Dostawy w ramach projektu „Nasze przyjazne
przedszkole – lepszy start w szkole” -
Ogłoszenie nr 548295-N-2020 z dnia 2020-06-10

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - Zadanie nr 3 - Wyposażenie informatyczne sali.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2020-07-07 13:42:04 | Data modyfikacji: 2020-07-08 15:12:54.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty -
Dostawy w ramach projektu „Nasze przyjazne
przedszkole – lepszy start w szkole” -
Ogłoszenie nr 548295-N-2020 z dnia 2020-06-10

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty..pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2020-07-07 13:39:04 | Data modyfikacji: 2020-07-08 15:12:54.
Informacja z otwarcia ofert - Dostawy w ramach
projektu „Nasze przyjazne przedszkole – lepszy
start w szkole” - Ogłoszenie nr 548295-N-2020 z
dnia 2020-06-10 r.

Informacja z otwarcia ofert -Ogłoszenie nr 548295-N-2020 z dnia 2020-06-10 r..pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2020-06-18 11:14:20 | Data modyfikacji: 2020-07-08 15:12:54.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty -
Przebudowa dróg gminnych w Stoczku Łukowskim
Ogłoszenie nr 535470-N-2020 z dnia 2020-04-30 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2020-06-04 14:18:23 | Data modyfikacji: 2020-07-08 15:12:54.
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania -
Dostawy w ramach projektu „Nasze przyjazne
przedszkole – lepszy start w szkole” -
Ogłoszenie nr 541687-N-2020 z dnia 2020-05-20

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2020-06-04 14:12:42 | Data modyfikacji: 2020-07-08 15:12:54.
Informacja z otwarcia ofert - Dostawy w ramach
projektu „Nasze przyjazne przedszkole – lepszy
start w szkole” - Ogłoszenie nr 541687-N-2020 z
dnia 2020-05-20

Informacja z otwarcia ofert -Ogłoszenie nr 541687-N-2020 z dnia 2020-05-20 r..pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2020-05-28 11:39:34 | Data modyfikacji: 2020-07-08 15:12:54.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty -
"Rewitalizacja zdegradowanych terenów Miasta
Stoczek Łukowski"

Informacja o wyborze oferty. Rewitalizacja zdegradowanych terenów Miasta Stoczek Łukowski.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2020-05-20 14:25:33 | Data modyfikacji: 2020-07-08 15:12:54.
Informacja z otwarcia ofert - Przebudowa dróg
gminnych w Stoczku Łukowskim Ogłoszenie nr
535470-N-2020 z dnia 2020-04-30 r.

Informacja z otwarcia ofert- Przebudowa dróg gminnych w Stoczku Łukowskim.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2020-05-14 11:43:28 | Data modyfikacji: 2020-07-08 15:12:54.
Informacja z otwarcia ofert dla zamówienia -
"Rewitalizacja zdegradowanych terenów Miasta
Stoczek Łukowski"

Informacja z otwarcia ofert. Ogłoszenie nr 530918-N-2020 z dnia 2020-04-10.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2020-04-27 12:07:35 | Data modyfikacji: 2020-07-08 15:12:54.
Informacja o wyniku postępowania dla zamówienia
- Modernizacja automatycznej stacji uzdatniania
wody

Informacja o wyniku postępowania -Modernizację automatycznej stacji uzdatniania wody w Stoczku Łukowskim.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2020-04-02 11:01:04 | Data modyfikacji: 2020-07-08 15:12:54.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty -
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.
Ogłoszenie nr 521457-N-2020 z dnia 2020-03-09

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie miast.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2020-03-30 09:17:19 | Data modyfikacji: 2020-07-08 15:12:54.
Informacja z otwarcia ofert dla zamówienia -
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.
Ogłoszenie nr 521457-N-2020 z dnia 2020-03-09

Informacja z otwarcia-Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie miasta Stoczek Łukowski. Ogłoszen.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2020-03-17 11:27:07 | Data modyfikacji: 2020-07-08 15:12:54.
Informacja z otwarcia ofert dla zamówienia -
Modernizacja automatycznej stacji uzdatniania wody

Informacja z otwarcia - Modernizacja stacja uzdatniania wody w Stoczku Łukowskim.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2020-03-13 12:20:10 | Data modyfikacji: 2020-07-08 15:12:54.
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania -
"Rewitalizacja zdegradowanych terenów Miasta
Stoczek Łukowski". Ogłoszenie nr
540001854-N-2019 z dnia 07.01.2020 r. o zmianie
ogłoszenia nr 500182N-2020 z dnia 07.01.2020 r.

Unieważnienie postępowania - Rewitalizacja zdegradowanych terenów Miasta Stoczek Łukowski.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2020-02-13 14:41:22 | Data modyfikacji: 2020-02-13 14:43:16.
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania -
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.
Ogłoszenie nr 503223-N-2020 z dnia 2020-01-16

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania .Ogłoszenie nr 503223-N-2020 z dnia 2020-01-16 r..pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2020-01-30 11:05:02 | Data modyfikacji: 2020-02-13 14:43:16.
Informacja z otwarcia ofert dla zamówienia -
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.
Ogłoszenie nr 503223-N-2020 z dnia 2020-01-16 r.

Informacja z otwarcia ofert-Ogłoszenie nr 503223-N-2020 z dnia 2020-01-16 r..pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2020-01-24 10:51:29 | Data modyfikacji: 2020-02-13 14:43:16.
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania -
Dostawy w ramach projektu „Nasze przyjazne
przedszkole – lepszy start w szkole” -
Ogłoszenie nr 638215-N-2019 z dnia 2019-12-23 r.

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania..pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2020-01-24 09:59:50 | Data modyfikacji: 2020-02-13 14:43:16.
Udostępnienie informacji o wyborze
najkorzystniejszej oferty - Dostawy w ramach
projektu „Nasze przyjazne przedszkole – lepszy
start w szkole” - Ogłoszenie nr 638215-N-2019 z
dnia 2019-12-23 r.

Udostępnienie informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2020-01-24 09:57:07 | Data modyfikacji: 2020-02-13 14:43:16.
Informacja z otwarcia ofert dla zamówienia -
"Rewitalizacja zdegradowanych terenów Miasta
Stoczek Łukowski"

Informacja z otwarcia ofert -Rewitalizacja zdegradowanych terenów.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2020-01-22 13:36:25 | Data modyfikacji: 2020-02-13 14:43:16.
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania -
Odbiór i transport odpadów komunalnych.
Ogłoszenie nr 638335-N-2019 z dnia 2019-12-30 r.

Unieważnienie postępowania -Ogłoszenie nr 638335-N-2019 z dnia 2019-12-30 r...pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2020-01-08 14:11:47 | Data modyfikacji: 2020-02-13 14:43:16.
Informacja z otwarcia ofert dla zamówienia -
Odbiór i transport odpadów komunalnych.
Ogłoszenie nr 638335-N-2019 z dnia 2019-12-30 r.

Informacja z otwarcia ofert-Ogłoszenie nr 638335-N-2019 z dnia 2019-12-30 r..pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2020-01-08 12:49:11 | Data modyfikacji: 2020-02-13 14:43:16.
Informacja z otwarcia ofert dla zamówienia -
Dostawy w ramach projektu „Nasze przyjazne
przedszkole – lepszy start w szkole” -
Ogłoszenie nr 638215-N-2019 z dnia 2019-12-23 r.

Informacja z otwarcia ofert. Ogłoszenie o zamówieniu nr 638215-N-2019 z dnia 2019-12-23 r..pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2020-01-02 13:05:04 | Data modyfikacji: 2020-02-13 14:43:16.
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania -
Odbiór i transport odpadów komunalnych.
Ogłoszenie nr 635023-N-2019 z dnia 2019-12-11 r.

Unieważnienie postępowania -Ogłoszenie o zamówieniu nr 635023-N-2019 z dnia 2019-12-11 r..pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2019-12-20 10:44:47 | Data modyfikacji: 2020-02-13 14:43:16.
Informacja z otwarcia ofert dla zamówienia -
Odbiór i transport odpadów komunalnych.
Ogłoszenie nr 635023-N-2019 z dnia 2019-12-11 r.

Informacja z otwarcia ofert-Ogłoszenie o zamówieniu nr 635023-N-2019 z dnia 2019-12-11 r..pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2019-12-19 11:22:55 | Data modyfikacji: 2020-02-13 14:43:16.
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania -
"Rewitalizacja zdegradowanych terenów Miasta
Stoczek Łukowski"

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2019-12-10 09:37:49 | Data modyfikacji: 2020-02-13 14:43:16.
Informacja z otwarcia ofert dla zamówienia -
"Rewitalizacja zdegradowanych terenów Miasta
Stoczek Łukowski"

Informacja z otwarcia ofert dla zamówienia - Rewitalizacja zdegradowanych terenów Miasta Stoczek Łukowski.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2019-11-26 13:45:05 | Data modyfikacji: 2020-02-13 14:43:16.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty -
"Przebudowa dróg gminnych w Stoczku Łukowskim" -
Ogłoszenie nr 584938-N-2019 z dnia 2019-08-12 r.

Informacja o wyborze najkorzytystniejszej oferty. Ogłoszenie nr 584938-N-2019 z dnia 2019-08-12 r..pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2019-09-09 09:28:04 | Data modyfikacji: 2020-02-13 14:43:16.
Sprostowanie do informacji z dnia 28.08.2019 roku
znak IRL.271.2.4.2019 z otwarcia ofert w trybie
przetargu nieograniczonego dla zamówienia
"Przebudowa dróg gminnych w Stoczku Łukowskim"

Sprostowanie do informacji z dnia 28.08.2019 roku znak IRL.271.2.4.2019.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2019-08-29 13:23:58 | Data modyfikacji: 2020-02-13 14:43:16.
Informacja z otwarcia ofert dla zamówienia
"Przebudowa dróg gminnych w Stoczku Łukowskim" -
Ogłoszenie nr 584938-N-2019 z dnia 2019-08-12 r.

Informacja z otwarcia ofert- Ogłoszenie nr 584938-N-2019 z dnia 2019-08-12 r..pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2019-08-28 12:56:49 | Data modyfikacji: 2019-08-28 12:57:34.
Informacja o wyborze oferty – "Odbiór i
zagospodarowanie odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości zamieszkałych i
niezamieszkałych na terenie miasta Stoczek
Łukowski"

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty..pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2019-01-24 18:27:38 | Data modyfikacji: 2019-08-28 12:57:34.
Informacja z otwarcia ofert - "Odbiór i
zagospodarowanie odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości zamieszkałych i
niezamieszkałych na terenie miasta Stoczek
Łukowski"

Informacja z otwarcia ofert - ogłoszenie Nr 662763-N-2018 z dnia 18 grudnia 2018 roku.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2018-12-28 10:35:00 | Data modyfikacji: 2019-08-28 12:57:34.
Unieważnienie postępowania - "Odbiór i
zagospodarowanie odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości zamieszkałych i
niezamieszkałych na terenie miasta Stoczek
Łukowski"

Unieważnienie postępowania nr 654685-N z dnia 3 grudnia 2018 roku.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2018-12-17 08:46:02 | Data modyfikacji: 2019-08-28 12:57:34.
Informacja z otwarcia ofert - "Odbiór i
zagospodarowanie odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości zamieszkałych i
niezamieszkałych na terenie miasta Stoczek
Łukowski"

Informacja z otwarcia ofert - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2018-12-11 13:15:35 | Data modyfikacji: 2019-08-28 12:57:34.
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
zadania pn. "Modernizacja dróg gminnych w
mieście Stoczek Łukowski" - ogłoszenie nr
585832-N-2018 z dnia 10 lipca2018 roku

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania zadania pn. "Modernizacja dróg gminnych w mieście Stoczek Łukowski" - ogłoszenie nr 585832-N-2018 z dnia 10 lipca2018 roku

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2018-08-13 12:28:28 | Data modyfikacji: 2019-08-28 12:57:34.
Informacja z otwarcia ofert dla zamówienia
"Modernizacja dróg gminnych w mieście Stoczek
Łukowski" - ogłoszenie nr 585832-N-2018 z dnia
10 lipca 2018 roku

Informacja z otwarcia ofert-Ogłoszenie nr 585832-N-2018.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2018-07-25 11:19:41 | Data modyfikacji: 2019-08-28 12:57:34.
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
zadania pn. "Modernizacja dróg gminnych w
mieście Stoczek Łukowski" - ogłoszenie nr
575785-N-2018 z dnia 20 czerwca 2018 roku

Unieważnienie postępowania. Ogłoszenie 575785-N-2018 z dnia 2018-06-20 r..pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2018-07-10 08:17:39 | Data modyfikacji: 2019-08-28 12:57:34.
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
zadania pn. "Przebudowa kanalizacji sanitarnej w
ulicy Piłsudskiego w Stoczku Łukowskim -
ogłoszenie nr 575207-N-2018 z dnia 20.06.2018 r.

Unieważnienie postępowania. Ogłoszenie 575207-N-2018 z dnia 2018-06-20 r..pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2018-07-10 08:15:08 | Data modyfikacji: 2019-08-28 12:57:34.
Informacja z otwarcia ofert dla zamówienia
"Modernizacja dróg gminnych w mieście Stoczek
Łukowski" - ogłoszenie nr 575785-N-2018 z dnia
20 czerwca 2018 roku

Informacja z otwarcia ofert. Modernizacja dróg gminnych w mieście Stoczek Łukowski. Ogłoszenie 575785-N-2018 z dnia 2018-06-20.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2018-07-05 11:24:24 | Data modyfikacji: 2019-08-28 12:57:34.
Informacja z otwarcia ofert dla zamówienia
"Przebudowa kanalizacji sanitarnej w ul.
Piłsudskiego w Stoczku Łukowskim" - Nr
575207-N-2018 z dnia 20 czerwca 2018 roku

Informacja z otwarcia ofert. Przebudowa kanalizacji sanitarnej w ul. Piłsudskiego w Stoczku Łukowskim. Ogłoszenie nr 575207-N-2018 z dnia 2018-06-20 r.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2018-07-05 11:20:46 | Data modyfikacji: 2019-08-28 12:57:34.
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
zadania pn. "Przebudowa kanalizacji sanitarnej w
ulicy Piłsudskiego w Stoczku Łukowskim -
ogłoszenie nr 556747-N-2018

Zawiadomienie o uniewaznieniu postępowania.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2018-06-19 08:07:37 | Data modyfikacji: 2019-08-28 12:57:34.
Informacja z otwarcia ofert dla zamówienia
"Przebudowa kanalizacji sanitarnej w ul.
Piłsudskiego w Stoczku Łukowskim" - Nr
556747-N-2018 z dnia 11 maja 2018 roku

Informacja z otwarcia ofert. Ogłoszenie nr 556747-N-2018.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2018-05-29 07:55:15 | Data modyfikacji: 2019-08-28 12:57:34.
Informacja o wyborze wykonawcy zadania pn.
Urządzenie siłowni zewnętrznej w Stoczku
Łukowskim

Informacja o wyborze wykonawcy - Urządzenie siłowni zewnętrznej.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2018-03-13 09:40:27 | Data modyfikacji: 2019-08-28 12:57:34.
Informacja z otwarcia ofert - Urządzenie siłowni
zewnętrznej w Stoczku Łukowskim

Informacja z otwarcia ofert - Urządzenie siłowni zewnętrznej w Stoczku Łukowskim.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2018-03-06 13:56:15 | Data modyfikacji: 2019-08-28 12:57:34.
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
zadania pn. "Przebudowa kanalizacji sanitarnej w
ulicy Piłsudskiego w Stoczku Łukowskim -
ogłoszenie nr 511093-N-2018

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - ogłoszenie nr 511093-N-2018.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2018-02-12 11:30:46 | Data modyfikacji: 2019-08-28 12:57:34.
Informacja z otwarcia ofert dla zamówienia
"Przebudowa kanalizacji sanitarnej w ul.
Piłsudskiego w Stoczku Łukowskim" - Nr
511093-N-2018

Informacja z otwarcia ofert - ogłoszenie nr 511093-N-2018.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2018-02-12 11:28:50 | Data modyfikacji: 2019-08-28 12:57:34.
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
zadania pn. "Przebudowa kanalizacji sanitarnej w
ulicy Piłsudskiego w Stoczku Łukowskim -
ogłoszenie nr 501083-N-2018

Informacja o unieważnieniu przetargu - ogłoszenie nr 501083-N-2018.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2018-01-29 10:25:32 | Data modyfikacji: 2019-08-28 12:57:34.
Informacja z otwarcia ofert dla zamówienia
"Przebudowa kanalizacji sanitarnej w ul.
Piłsudskiego w Stoczku Łukowskim" - Nr
501083-N-2018

Informacja z otwarcia ofert - Nr 501083-N-2018.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2018-01-25 10:48:18 | Data modyfikacji: 2019-08-28 12:57:34.
Zawiadomienie o wyborze oferty - Zakupy do Szkoły
Podstawowej w Stoczku Łukowskim w ramach projektu
"Szkoła mocnych fundamentów". Ogłoszenie nr
602701-N-2017

Zakupy do Szkoły Podstawowej w Stoczku Łukowskim w ramach projektu „Szkoła mocnych fundamentów” Ogłoszenie nr 602701-N-2017.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2017-11-09 12:07:51 | Data modyfikacji: 2019-08-28 12:57:34.
Informacja z otwarcia ofert - Zakupy do Szkoły
Podstawowej w Stoczku Łukowskim w ramach projektu
"Szkoła mocnych fundamentów". Część
informatyczna. Ogłoszenie nr 602701-N-2017

Informacja z otwarcia ofert - ogłoszenie Nr 602701-N-2017.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2017-10-26 11:28:12 | Data modyfikacji: 2019-08-28 12:57:34.
Informacja o unieważnieniu postepowania - Zakupy
do Szkoły Podstawowej w Stoczku Łukowskim.
Część informatyczna. Ogłoszenie nr
582214-N-2017

Informacja o unieważnieniu postępowania - ogłoszenie nr 582214-N-2017.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2017-10-17 13:44:13 | Data modyfikacji: 2019-08-28 12:57:34.
Informacja o unieważnieniu postepowania - Zakupy
do Szkoły Podstawowej w Stoczku Łukowskim.
Zadanie nr 3 część psychologiczno -
pedagogiczna ogłoszenie nr 553395-N-2017

Informacja o unieważnieniu postępowania - Ogłoszenie nr 553395-N-2017. Zadanie nr III.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2017-09-19 14:16:59 | Data modyfikacji: 2019-08-28 12:57:34.
Informacja o unieważnieniu postepowania - Zakupy
do Szkoły Podstawowej w Stoczku Łukowskim.
Zadanie nr 2 część przyrodnicza ogłoszenie nr
553395-N-2017

Informacja o unieważnieniu postępowania - Ogłoszenie nr 553395-N-2017. Zadanie nr II.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2017-09-19 14:16:24 | Data modyfikacji: 2019-08-28 12:57:34.
Informacja z otwarcia ofert - Zakupy do Szkoły
Podstawowej w Stoczku Łukowskim w ramach projektu
"Szkoła mocnych fundamentów". Część I
informatyczna. Ogłoszenie nr 582214-N-2017

Informacja z otwarcia ofert - ogłoszenie nr 582214-N-2017.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2017-09-11 14:23:59 | Data modyfikacji: 2019-08-28 12:57:34.
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
zadania pn. "Przebudowa kanalizacji sanitarnej w
ulicy Piłsudskiego w Stoczku Łukowskim_ -
ogłoszenie nr 577659-N-2017

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - ogłoszenie nr 577659-N-2017.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2017-09-11 14:22:31 | Data modyfikacji: 2019-08-28 12:57:34.
Informacja o unieważnieniu postepowania - Zakupy
do Szkoły Podstawowej w Stoczku Łukowskim.
Zadanie nr 1 część informatyczna ogłoszenie nr
572597-N-2017

Informacja o unieważnieniu postępowania - ogłoszenie nr 572597-N-2017.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2017-09-01 11:27:05 | Data modyfikacji: 2019-08-28 12:57:34.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
- ogłoszenie nr 553395-N-2017

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - zadanie nr II i zadanie nr III - ogłoszenie nr 553395-N-2017.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2017-08-29 10:45:18 | Data modyfikacji: 2017-08-29 10:45:55.
Informacja z otwarcia ofert - Zakupy do Szkoły
Podstawowej w Stoczku Łukowskim w ramach projektu
"Szkoła mocnych fundamentów". Część I
informatyczna

Informacja z otwarcia ofert spisana w dniu 28 sierpnia 2017 roku.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2017-08-28 12:06:58 | Data modyfikacji: 2017-08-28 12:07:58.
Informacja o unieważnieniu postępowania zadania
pn. "Przebudowa kanalizacji sanitarnej w ulicy
Piłsudskiego w Stoczku Łukowskim"

Informacja o unieważnieniu postępowania - ogłoszenie nr 548804-N-2017.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2017-08-21 09:23:27 | Data modyfikacji: 2017-08-28 12:07:58.
Informacja o unieważnieniu postepowania - Zakupy
do Szkoły Podstawowej w Stoczku Łukowskim.
Zadanie nr 1 część informatyczna ogłoszenie nr
553395-N-2017

Unieważnienie postepowania.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2017-08-16 14:18:02 | Data modyfikacji: 2017-08-28 12:07:58.
Informacja z otwarcia ofert - Zakupy do Szkoły
Podstawowej w Stoczku Łukowskim w ramach projektu
"Szkoła mocnych fundamentów"

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - Zakupy do Szkoły Podstawowej.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2017-08-10 14:05:12 | Data modyfikacji: 2017-08-28 12:07:58.
Informacja z otwarcia ofert w trybie przetargu
nieograniczonego dla zamówienia "Przebudowa
kanalizacji sanitarnej w ul. Piłsudskiego w
Stoczku Łukowskim"

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - postępowanie nr 548804-N-2017.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2017-07-27 12:03:29 | Data modyfikacji: 2017-08-28 12:07:58.
Informacja o unieważnieniu postępowania zadania
pn. "Przebudowa kanalizacji sanitarnej w ulicy
Piłsudskiego w Stoczku Łukowskim"

Informacja o unieważnieniu postępowania.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2017-07-12 10:11:17 | Data modyfikacji: 2017-08-28 12:07:58.
Informacja z otwarcia ofert - Przebudowa
kanalizacji sanitarnej w ulicy Piłsudskiego w
Stoczku Łukowskim

Informacja z otwarcia ofert - postępowanie nr 532887-N-2017.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2017-06-30 11:04:39 | Data modyfikacji: 2017-08-28 12:07:58.
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania pn.
"Przebudowa kanalizacji sanitarnej w ulicy
Piłsudskiego w Stoczku Łukowskim" - sprostowanie

Zawiadomienie o unieważnieniu - sprostowanie.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2017-06-28 11:25:38 | Data modyfikacji: 2017-06-28 11:27:48.
Informacja o unieważnieniu postępowania -
Przebudowa kanalizacji sanitarnej w ulicy
Piłsudskiego w Stoczku Łukowskim

Informacja o unieważnieniu przetargu.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2017-06-14 11:41:59 | Data modyfikacji: 2017-06-28 11:27:48.
Informacja z otwarcia ofert - Przebudowa
kanalizacji sanitarnej w ulicy Piłsudskiego w
Stoczku Łukowskim

Informacja z otwarcia ofert - Przebudowa kanalizacji w ulicy Piłsudskiego.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2017-06-14 11:40:01 | Data modyfikacji: 2017-06-28 11:27:48.
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania pn.
"Przebudowa kanalizacji sanitarnej w ulicy
Piłsudskiego w Stoczku Łukowskim"

ZAWIADOMIENIE.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2017-05-30 10:50:42 | Data modyfikacji: 2017-06-28 11:27:48.
Informacja o wyborze oferty - Dostawa samochodu do
przewozu osób niepełnosprawnych dla WTZ w
Stoczku Łukowskim

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY..pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2016-12-21 11:16:25 | Data modyfikacji: 2016-12-21 14:13:16.
Informacja o wyborze oferty - Odbiór i
zagospodarowanie odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości zamieszkałych i
niezamieszkałych na terenie miasta Stoczek
Łukowski

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2016-12-21 09:46:19 | Data modyfikacji: 2016-12-21 09:46:47.
Informacja z otwarcia ofert - Dostawa samochodu do
przewozu osób niepełnosprawnych dla WTZ w
Stoczku Łukowskim

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2016-12-20 08:36:20 | Data modyfikacji: 2016-12-21 09:46:47.
Informacja z otwarcia ofert - Odbiór i
zagospodarowanie odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości zamieszkałych i
niezamieszkałych na terenie miasta Stoczek
Łukowski

Informacja z otwarcia ofert - Odbiór i zagospodarowanie odpodaów komunalnych.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2016-12-07 15:25:27 | Data modyfikacji: 2016-12-21 09:46:47.
Zawiadomienie o wyborze oferty - Budowa ulicy
Polnej w Stoczku Łukowskim etap III

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2016-10-26 14:33:19 | Data modyfikacji: 2016-12-21 09:46:47.
Protokół z otwarcia ofert - Budowa ulicy Polnej
w Stoczku Łukowskim - III etap

Protokól z otwarcia ofert - Budowa ulicy Polnej.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2016-10-21 11:08:39 | Data modyfikacji: 2016-10-26 14:32:21.
Informacja o wyborze oferty - Przebudowa
Przedszkola w Stoczku Łukowskim

Informacja o wyborze oferty.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2016-07-11 12:33:43 | Data modyfikacji: 2016-10-26 14:32:29.
Data wprowadzenia: 2016-07-11 12:33:43
Data modyfikacji: 2016-10-26 14:32:29
Opublikowane przez: Zbigniew Drosio
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Miasto Stoczek Łukowski
ul. Plac T. Kościuszki 1
21-450 Stoczek Łukowski
Burmistrz miasta
Marcin Sentkiewicz
Kontakt:
Tel: 25 797-00-01
Fax: 25 797-00-73
e-mail: miasto@stoczek-lukowski.pl