Sprawozdania finansowe

Sprawozdania finansowe

Sprawozdania finansowe za 2023 rok - Urząd Miasta

1. Bilans jednostki budżetowej.pdf

2. Rachunek zysków i strat.pdf

3. Zestawienie zmian w funduszu.pdf

4. Wyciąg z danych zawartych w złaczniku Informacja dodatkowa.pdf

5. Informacja dodatkowa.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2024-05-07 09:08:37.
Sprawozdania finansowe za 2023 rok - Miasto
Stoczek Łukowski

1. Bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego.pdf

2. Bilans jednostki budżetowej Miasto Stoczek Łukowski.pdf

3. Rachunek zysków i strat Miasto Stoczek Łukowski.pdf

4. Zestawienie zmian w funduszu Miasto Stoczek Łukowski.pdf

5. Wyciąg z danych zawartych w złaczniku Informacja dodatkowa Miasto Stoczek Łukowski.pdf

6. Informacja dodatkowa Miasto Stoczek Łukowski.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2024-05-07 09:09:16.
Sprawozdania finansowe za 2022 rok

1. Bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dzień 31.12.2022 r..pdf

2. Bilans jednostki budżetowej Miasta Stoczek Łukowski na dzień 31.12.2022 r.pdf

3. Rachunek zysków i strat jednostki Miasto Stoczek Łukowski na dzień 31.12.2022 r.pdf

4. Zestawienie zmian w funduszu jednostki Misto Stoczk Łukowski. na dzień 31.12.2022 r.pdf

5. Wyciąg z danych zawartych w załączniku Informacja dodatkowa Urzędu Miasta na dzień 31.12.2022 r.pdf

6. Wyciąg z danych zawartych w załączniku Informacja dodatkowa jednostki Miasto Stoczek Łukowski na dzień 31.12.2022 r.pdf

7. Informacja dodatkowa jednostki Miasto Stoczek Łukowski na dzień 31.12.2022 r.pdf

8. Bilans Urzędu Miasta na dzień 31.12.2022 r.pdf

9. Rachunek zysków i strat Urzędu Miasta na dzień 31.12.2022 r.pdf

10. Zestawienie zmian w funduszu Urzędu Miasta na dzień 31.12.2022 r.pdf

11. Informacja dodatkowa Urzędu Miasta na dzień 31.12.2022 r...pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2023-05-10 07:50:40 | Data modyfikacji: 2024-05-07 09:10:06.
Sprawozdania finansowe za 2021 rok

Bilans z wykonania budżetu jedostki samorządu terytorialnego na dzień 31.12.2021 r.pdf

Bilans jednostki budżetowej na dzień 31.12.2021 r,.pdf

Rachunek zysków i strat jednostki na dzień 31.12.2021 r.pdf

Zestawienie zmian w funduszu jednostki na dzień 31.12.2021 r.pdf

Wyciąg z danych zawartych w załączniku Informacja dodatkowa na dzień 31.12.2021 r..pdf

Informacja dodatkowa na dzień 31.12.2021 r..pdf

Bilans Urzędu Miasta na dzień 31.12.2021 r..pdf

Rachunek zysków i strat Urzędu Miasta na dzień 31.12.2021 r..pdf

Zestawienie zmian w funduszu Urzędu Miasta na dzień 31.12.2021 r..pdf

Informacja dodatkowa Urzędu Miasta na dzień 31.12.2021 r..pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2022-06-09 13:20:16 | Data modyfikacji: 2024-05-07 09:10:34.
Sprawozdania finansowe za 2020 rok

Bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego sporządzony na dzień 31.12.2020 r..pdf

Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2020 r..pdf

Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2020 r..pdf

Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2020 r..pdf

Informacja dodatkowa sporządzona na dzień 31.12.2020 r..pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2021-06-09 14:22:23 | Data modyfikacji: 2024-05-07 09:11:01.
Data wprowadzenia: 2021-06-09 14:22:23
Data modyfikacji: 2024-05-07 09:11:01
Opublikowane przez: Zbigniew Drosio
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Miasto Stoczek Łukowski
ul. Plac T. Kościuszki 1
21-450 Stoczek Łukowski
Burmistrz miasta
Marcin Sentkiewicz
Kontakt:
Tel: 25 797-00-01
Fax: 25 797-00-73
e-mail: miasto@stoczek-lukowski.pl