Załatwianie spraw

Załatwianie spraw


Zobacz:
   Urząd Stanu Cywilnego
   Dowody osobiste
   Ewidencja ludności
   Rejestr wyborców
   Drogownictwo
   Inwestycje
   Działalność gospodarcza
Data wprowadzenia:
Opublikowane przez:
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Miasto Stoczek Łukowski
ul. Plac T. Kościuszki 1
21-450 Stoczek Łukowski
Burmistrz miasta
Marcin Sentkiewicz
Kontakt:
Tel: 25 797-00-01
Fax: 25 797-00-73
e-mail: miasto@stoczek-lukowski.pl