Nabory na wolne kierownicze stanowiska urzędnicze

Nabory na wolne kierownicze stanowiska urzędnicze

Ogłoszenie naboru na stanowisko - Kierownik
Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w
Stoczku Łukowskim

Ogłoszenie naboru na stanowisko - Kierownik Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Stoczku Łukowskim..pdf

Klauzula Informacyjna - nabór - kierownik MZGK..docx

Kwestionariusz osobowy - Kierownik MZGK.docx

Oświadczenia - Kierownik MZGK.docx

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2024-07-08 12:19:02.
Informacja o wynikach naboru na stanowisko
Kierownika Miejskiego Zakładu Gospodarki
Komunalnej w Stoczku Łukowskim

Informacja o wynikach naboru na stanowisko Kierownika MZGK w Stoczku Łukowskim.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2024-06-28 11:10:34.
Ogłoszenie naboru na stanowisko - Kierownik
Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w
Stoczku Łukowskim

Ogłoszenie naboru na stanowisko - Kierownik Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Stoczku Łukowskim.pdf

Klauzula Informacyjna - nabór - kierownik MZGK.docx

Kwestionariusz osobowy.docx

Oświadczenia.docx

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2024-06-11 08:58:44.
Informacja o wynikach naboru na stanowisko
Dyrektora Miejskiego Żłobka "Maluszek" w Stoczku
Łukowskim

Informacja o wynikach naboru - Dyrektor Miejskiego Żłobka MALUSZEK w Stoczku Łukowskim.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2024-05-23 12:44:08.
Ogłoszenie naboru na wolne kierownicze stanowisko
urzędnicze Dyrektora Miejskiego Żłobka MALUSZEK
w Stoczku Łukowskim

Ogłoszenie naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Dyrektor Miejskiego Żłobka MALUSZEK w Stoczku Łukowskim.pdf

Kwestionariusz osobowy.pdf

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2024-04-24 14:18:02.
Informacja o wynikach konkursu na kandydata na
stanowisko Dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury w
Stoczku Łukowskim

Informacja o wynikach konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury w Stoczku Łukowskim.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2024-03-20 16:06:05.
Informacja o wynikach konkursu na kandydata na
stanowisko Dyrektora Miejskiej Biblioteki
Publicznej w Stoczku Łukowskim

Informacja o wynikach konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Stoczku Łukowskim.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2024-03-20 16:03:21.
Ogłoszenie konkursu na stanowisko Dyrektora
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Stoczku
Łukowskim

Ogłoszenie konkursu na stanowisko Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Stoczku Łukowskim..pdf

Formularz kwestionariusz osobowy..docx

FORMULARZE OŚWIADCZEŃ -MBP.docx

Zgoda na przetwarzanie danych-MBP.docx

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2024-02-26 10:56:20 | Data modyfikacji: 2024-02-26 10:56:43.
Ogłoszenie konkursu na stanowisko Dyrektora
Miejskiego Ośrodka Kultury w Stoczku Łukowskim

Ogłoszenie konkursu na stanowisko Dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury w Stoczku Łukowskim..pdf

Formularz kwestionariusz osobowy.docx

FORMULARZE OŚWIADCZEŃ -MOK.docx

Zgoda na przetwarzanie danych-MOK.docx

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2024-02-26 10:52:48 | Data modyfikacji: 2024-02-26 11:20:14.
Informacja o wynikach naboru - Kierownik Warsztatu
Terapii Zajęciowej w Stoczku Łukowskim

Informacja o wynikach naboru - Kierownik Warsztatu Terapii Zajęciowej w Stoczku Łukowskim.doc

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2023-12-12 14:47:31 | Data modyfikacji: 2024-02-26 10:53:13.
Data wprowadzenia: 2023-12-12 14:47:31
Data modyfikacji: 2024-02-26 10:53:13
Opublikowane przez: Zbigniew Drosio
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Miasto Stoczek Łukowski
ul. Plac T. Kościuszki 1
21-450 Stoczek Łukowski
Burmistrz miasta
Marcin Sentkiewicz
Kontakt:
Tel: 25 797-00-01
Fax: 25 797-00-73
e-mail: miasto@stoczek-lukowski.pl