Regulamin funkcjonowania, obsługi i eksploatacji monitoringu wizyjnego na terenie skweru miejskiego na Pl. T. Kościuszki w Stoczku Łukowskim

Regulamin funkcjonowania, obsługi i eksploatacji monitoringu wizyjnego na terenie skweru miejskiego na Pl. T. Kościuszki w Stoczku Łukowskim

Regulamin funkcjonowania, obsługi i eksploatacji
monitoringu wizyjnego na terenie skweru miejskiego
na Pl. T. Kościuszki w Stoczku Łukowskim

Regulamin funkcjonowania, obsługi i eksploatacji monitoringu wizyjnego na terenie skweru miejskiego na Pl. T. Kościuszki w Stoczku Łukowskim..pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2019-10-25 08:11:53.
Załącznik nr 1 do Regulaminu funkcjonowania,
obsługi i eksploatacji monitoringu wizyjnego na
terenie skweru miejskiego na Pl. T. Kościuszki w
Stoczku Łukowskim

Rynek - rozmieszczenie kamer.pdf

Załącznik nr 1 do Regulaminu funkcjonowania, obsługi i eksploatacji monitoringu wizyjnego na terenie skweru miejskiego na Pl. T. Kościuszki w Stoczku Łukowskim..pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2019-10-25 08:12:54 | Data modyfikacji: 2019-10-25 08:13:34.
Załącznik nr 2 do Regulaminu funkcjonowania,
obsługi i eksploatacji monitoringu wizyjnego na
terenie skweru miejskiego na Pl. T. Kościuszki w
Stoczku Łukowskim

Załącznik nr 2 do Regulaminu funkcjonowania, obsługi i eksploatacji monitoringu wizyjnego na terenie skweru miejskiego na Pl. T. Kościuszki w Stoczku Łukowskim..pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2019-10-25 08:13:24 | Data modyfikacji: 2019-10-25 08:13:34.
Załącznik Nr 5 do Regulaminu funkcjonowania,
obsługi i ekzploatacji monitoringu wizyjnego na
terenie skweru miejskiego na Pl. T. Kościuszki w
Stoczku Łukowskim

Załącznik nr 5 do Regulaminu funkcjonowania, obsługi i eksploatacji monitoringu wizyjnego na terenie skweru miejskiego na Pl. T. Kościuszki w Stoczku Łukowskim..pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2020-10-29 09:45:17 | Data modyfikacji: 2019-10-25 08:13:34.
Data wprowadzenia: 2020-10-29 09:45:17
Opublikowane przez: Zbigniew Drosio
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Miasto Stoczek Łukowski
ul. Plac T. Kościuszki 1
21-450 Stoczek Łukowski
Burmistrz miasta
Marcin Sentkiewicz
Kontakt:
Tel: 25 797-00-01
Fax: 25 797-00-73
e-mail: miasto@stoczek-lukowski.pl