Regulamin funkcjonowania, obsługi i eksploatacji monitoringu wizyjnego na terenie targowiska "Mój Rynek" przy ulicy Kościelnej w Stoczku Łukowskim

Regulamin funkcjonowania, obsługi i eksploatacji monitoringu wizyjnego na terenie targowiska "Mój Rynek" przy ulicy Kościelnej w Stoczku Łukowskim

Regulamin funkcjonowania, obsługi i eksploatacji
monitoringu wizyjnego na terenie targowiska "Mój
Rynek" przy ulicy Kościelnej w Stoczku Łukowskim

Regulamin funkcjonowania, obsługi i eksploatacji monitoringu wizyjnego na terenie targowiska Mój Rynek przy ulicy Kościelnej w Stoczku Łukowskim.pdf

Załącznik nr 1 do regulaminu.pdf

Załącznik nr 2 do regulaminu.pdf

Załącznik nr 3 do regulaminu.pdf

Załącznik nr 4 do regulaminu.pdf

Załącznik nr 5 do regulaminu.pdf

Załącznik nr 6 do regulaminu.pdf

Załącznik nr 7 do regulaminu.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2022-05-11 13:44:40.
Data wprowadzenia: 2022-05-11 13:44:40
Opublikowane przez: Zbigniew Drosio
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Miasto Stoczek Łukowski
ul. Plac T. Kościuszki 1
21-450 Stoczek Łukowski
Burmistrz miasta
Marcin Sentkiewicz
Kontakt:
Tel: 25 797-00-01
Fax: 25 797-00-73
e-mail: miasto@stoczek-lukowski.pl