Rewitalizacja Miasta Stoczek Łukowski - Gminny Program Rewitalizacji dla Miasta Stoczek Łukowski

Rewitalizacja Miasta Stoczek Łukowski - Gminny Program Rewitalizacji dla Miasta Stoczek Łukowski

Raport z przeprowadzenia procedury opiniowania
projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta
Stoczek Łukowski do 2030 r.

Raport z przeprowadzenia procedury opiniowania..pdf

Gminny Program Rewitalizacji Miasta Stoczek Łukowski do 2030 r. po opiniowaniu.pdf

Złącznik nr 1 do GPR.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2024-07-17 13:55:57.
Raport z przeprowadzenia konsultacji społecznych
projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta
Stoczek Łukowski do 2030 r.

Raport z przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Stoczek Łukowski do 2030 r..pdf

Projekt Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Stoczek Łukowski do 2030 r. po konsultacjach społecznych.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2024-06-05 11:35:57 | Data modyfikacji: 2024-06-05 13:46:06.
Uchwała Rady Miasta z dnia 23 maja 2024 r. w
sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad
działania Komitetu Rewitalizacji

Uchwała Rady Miasta z dnia 23 maja 2024 r. w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji.docx

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2024-06-04 13:32:49 | Data modyfikacji: 2024-06-05 07:41:36.
Konsultacje społeczne projektu Gminnego Programu
Rewitalizacji Miasta Stoczek Łukowski do 2030 r.

1. Obwieszczenie o przeprowadzeniu konsultacji spolecznych projektu GPR.pdf

2. Projekt GPR Miasta Stoczek Łukowski do 2030 r..pdf

3. Załącznik nr 1 do GPR.pdf

4. Zarządzenie Nr ORM. 0050.202.2024.pdf

5. Załącznik nr 1 do Zarządzenia.docx

6. Załącznik nr 2 do zarządzenia.docx

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2024-04-16 13:12:26 | Data modyfikacji: 2024-06-05 07:41:36.
Zarządzenie Nr ORM. 0050.202.2024. Burmistrza
Stoczka Łukowskiego z dnia 11 kwietnia 2024 r.
w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych
w celu zbierania uwag, opinii i propozycji
dotyczących projektu Gminnego Programu
Rewitalizacji Miasta Stoczek Łukowski do 2030 r.

Zarządzenie Nr ORM.0050.202.2024.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2024-04-15 07:47:41 | Data modyfikacji: 2024-06-05 07:41:36.
Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji
projektu uchwały Rady Miasta Stoczek Łukowski w
sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad
działania Komitetu Rewitalizacji

Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Miasta Stoczek Łukowski w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji...pdf

Projekt uchwały Rady Miasta Stoczek Łukowski w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji.pdf

Formularz konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji.docx

Raport z przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miasta Stoczek Łukowski w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji..pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2024-04-02 14:10:30 | Data modyfikacji: 2024-06-05 07:41:36.
Nabór przedsięwzięć rewitalizacyjnych do
Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Stoczek
Łukowski do 2030 r.

Informacja w zakresie naboru na przedsięwzięcia rewitalizacyjne..pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2023-10-18 13:12:20 | Data modyfikacji: 2024-06-05 07:41:36.
Zarządzenie Nr ORM.0050.177.2023 Burmistrza
Miasta Stoczek Łukowski z dnia 18 października
2023 r. w sprawie ogłoszenia naboru
przedsięwzięć rewitalizacyjnych do Gminnego
Programu Rewitalizacji Miasta Stoczek Łukowski
do 2030 r.

Zarządzenie Nr ORM.0050.177.2023 Burmistrza Miasta Stoczek Łukowski..pdf

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr ORM.0050.177.2023..pdf

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr ORM.0050.177.2023..pdf

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr ORM.0050.177.2023..pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2023-10-18 13:12:06 | Data modyfikacji: 2024-06-05 07:41:36.
Zarządzenie Nr ORM.0050.176.2023 Burmistrza
Miasta Stoczek Łukowski z dnia 17 października
2023 r. w sprawie powołania Zespołu zadaniowego
ds. naboru przedsięwzięć rewitalizacyjnych

Zarządzenie Nr ORM.0050.176.2023 Burmistrza Miasta Stoczek Łukowski..pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2023-10-18 13:11:43 | Data modyfikacji: 2023-10-18 13:16:14.
Informacje ws spotkania informacyjnego i spaceru
badawczego

Informacje w sprawie spotkania informacyjnego i spaceru badawczego.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2023-10-05 09:27:42 | Data modyfikacji: 2023-10-18 13:16:14.
OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta Stoczek Łukowski
z dnia 4 października 2023 r. w sprawie
przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu
Rewitalizacji Miasta Stoczek Łukowski do 2030 r.

OBWIESZCZENIE o podjęciu uchwały Rady Miasta.docx

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2023-10-05 08:38:44 | Data modyfikacji: 2023-10-18 13:16:14.
Uchwała Nr LIII/348/2023 w sprawie przystąpienia
do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji
Miasta Stoczek Łukowski do 2030 r.

Uchwała Nr 348w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Stoczek Łukowski do 2030 r..pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2023-10-05 08:36:09 | Data modyfikacji: 2023-10-18 13:16:14.
Raport z przeprowadzenia konsultacji społecznych
projektu Uchwały Rady Miasta Stoczek Łukowski w
sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i
obszaru rewitalizacji Miasta Stoczek Łukowski

Raport z konsultacji społecznych.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2023-08-22 09:10:55 | Data modyfikacji: 2023-10-18 13:16:14.
Ogłoszenie o spotkaniu rewitalizacyjnym
organizowanym w ramach konsultacji społecznych
projektu Uchwały Rady Miasta w Stoczku Łukowskim
w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i
obszaru rewitalizacji Miasta Stoczek Łukowski

Partycypacja społeczna jest wpisana w proces rewitalizacja jako fundament działań na każdym etapie tego procesu (diagnozowanie, programowanie, wdrażanie, monitorowanie). Stąd istotny jest aktywny udział Interesariuszy rewitalizacji w procesie wyznaczania obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji.

Burmistrz Miasta Stoczek Łukowski zaprasza wszystkie zainteresowane podmioty i instytucje, przedsiębiorców, przedstawicieli organizacji społecznych oraz mieszkańców Miasta Stoczek Łukowski na spotkanie rewitalizacyjne, które zorganizowane zostanie w dniu 11.08.2023r. o godz. 10.00 w budynku Urzędu Miasta Stoczek Łukowski sala nr 7

Celem spotkania będzie przybliżenie zagadnień dotyczących procesu rewitalizacji, zaprezentowanie wyników przeprowadzonej diagnozy problemów występujących na terenie gminy oraz prezentacja projektu Uchwały Rady Miasta w Stoczku Łukowskim w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta Stoczek Łukowski.

W trakcie spotkania będzie istniała możliwość zbierania uwag do zaprezentowanego projektu uchwały.
Szczegółowe informacje wraz z projektem uchwały zostały opublikowane na BIP Urzędu Miasta w Stoczku Łukowskim.

 

 

Stoczek Łukowski dnia 03.08.2023r.

                                                                                                                             Burmistrz Miasta Stoczek Łukowski
                                                                                                                                    /-/ Marcin Sentkiewicz

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2023-08-03 10:25:42 | Data modyfikacji: 2023-08-07 07:32:04.
Konsultacje społeczne w sprawie projektu Uchwały
Rady Miasta Stoczek Łukowski w sprawie
wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru
rewitalizacji Miasta Stoczek Łukowski

Burmistrz Miasta Stoczek Łukowski zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych w sprawie projektu Uchwały Rady Miasta Stoczek Łukowski w sprawie wyznaczenia ob-szaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta Stoczek Łukowski


Konsultacje społeczne prowadzone będą od 18 lipca 2023 r. do 18 sierpnia 2023r., w następujących formach: w następujących formach:
1) zbieranie uwag w postaci papierowej i elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej, poprzez wypełnienie formularza dostępnego na stronie internetowej BIP Urzędu Miasta Stoczek Łukowski http://www.bip.stoczek-lukowski.pl/index.php?id=520#520 i na stronie http://www.stoczek-lukowski.pl/ w zakładce: REWITALIZACJA MIASTA STOCZEK ŁUKOWSKI – Gminny Program Rewitalizacji dla Miasta Stoczek Łukowski oraz dostępnego w postaci papierowej w siedzibie Urzędu Miasta Stoczek Łukowski, ul. Plac T. Kościuszki 1, 21-450 Stoczek Łukowski. Wypełnione i podpisane formularze należy złożyć:
a) drogą elektroniczną na adres: miasto@stoczek-lukowski.pl
b) drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miasta Stoczek Łukowski, Plac T. Kościuszki 1, 21-450 Stoczek Łukowski,
c) osobiście w Urzędzie Miasta Stoczek Łukowski, Plac T. Kościuszki 1, 21-450 Stoczek Łukowski,, w sekretariacie Urzędu, w godzinach pracy urzędu tj. poniedziałek-piątek: godz. 7.30 do godz. 15.30,
2) zbieranie do protokołu uwag ustnych:
a) osobiście w Urzędzie Miasta Stoczek Łukowski, ul. Plac T. Kościuszki 1, 21-450 Stoczek Łukowski, w pok. nr 211 (sekretariat) w godz. od 7.30 do 15.30 lub telefonicznie pod nr 25 7970001 w godzinach od 7.30 do 15.30,
3) badania ankietowego on-line dotyczącego opinii na temat proponowanych granic obszaru zdegradowanego i rewitalizacji, a także zaproponowanych w uchwale rozwiązań. Link do ankiety dostępny będzie na stronie internetowej BIP Urzędu Miasta Stoczek Łukowski http://www.bip.stoczek-lukowski.pl/index.php?id=520#520 i na stronie http://www.stoczek-lukowski.pl/ w zakładce: REWITALIZACJA MIASTA STOCZEK ŁUKOWSKI – Gminny Program Rewitalizacji dla Miasta Stoczek Łukowski.
4) spotkania rewitalizacyjnego organizowanego w formie stacjonarnej lub online. Informacja o otwartym spotkaniu rewitalizacyjnym zostanie zamieszczona na stronie internetowej BIP Urzędu Miasta Stoczek Łukowski http://www.bip.stoczek-lukowski.pl/index.php?id=520#520.i na stronie http://www.stoczek-lukowski.pl/ w zakładce: REWITALIZACJA MIASTA STOCZEK ŁUKOWSKI – Gminny Program Rewitalizacji dla Miasta Stoczek Łukowski, na minimum 7 dni przed planowanym spotkaniem.
Nie będą rozpatrywane uwagi, opinie i propozycje:
a) z datą wpływu przed 18 lipca 2023 r. oraz po 18 sierpnia 2023 r.,
b) niepodpisane imieniem i nazwiskiem,
c) przesłane/złożone w formie innej niż na formularzu konsultacyjnym (z wyjątkiem uwag ustnych zgłaszanych do protokołu bądź propozycji i opinii zgłoszonych w trakcie otartego spotkania z interesariuszami rewitalizacji).


Załączniki:

8. Anonimowa ankieta konsultacyjna – https://forms.gle/RzwmA61iAz6juKVx5

1. Projekt uchwały ws. wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalziacji Miasto Stoczek Łukowski.docx

2. Załącznik nr 1 do projektu uchwały Rady Miasta Stoczek Łukowski w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta Stoczek Łukowski.pdf

3. Diagnoza służąca delimitacji obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Miasta Stoczek Łukowski.docx

4. Zarządzenie Nr ORM.0050.167.2023 Burmistrza Miasta Stoczek Łukowski z dnia 10 lipca 2023 r..pdf

5. Obwieszczenie Burmistrza Stoczka Łukowskiego z dnia 10 lipca 2023 r. o przeprowadzeniu konsultacji społecznych.pdf

6. Formularz konsultacyjny zgłasza uwag i propozycji projektu uchwały.docx

7. Formularz protokołu zgłaszania uwag ustnych i propozycji do projektu uchwały.docx

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2023-07-18 14:55:35 | Data modyfikacji: 2023-07-18 17:20:31.
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Stoczek Łukowski
z dnia 10 lipca 2023 r. o przeprowadzeniu
konsultacji społecznych projektu Uchwały Rady
Miasta Stoczek Łukowski w sprawie wyznaczenia
obszaru zdegradowanego i obszaru rewitaliacji
Miasta Stoczek Łukowski

Na podstawie art. 6 ust. 1, 2 i 3 oraz w związku z art. 8 ust. 1 oraz 5 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 485) w związku z art. 5a ust. 1, art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40) zawiadamiam, iż konsultacje społeczne projektu Uchwały Rady Miasta Stoczek Łukowski w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta Stoczek Łukowski. Konsultacje zostaną przeprowadzone w dniach: od 18 lipca 2023r. do 18 sierpnia 2023 r.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Stoczek Łukowski z dnia 10 lipca 2023 roku.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2023-07-10 14:45:21 | Data modyfikacji: 2023-07-10 14:47:47.
Zarządzenie Nr ORM.0050.167.2023 Burmistrza
Miasta Stoczek Łukowski z dnia 10 lipca 2023 r. w
sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w
celu zbierania uwag, opinii i propozycji
dotyczących projektu Uchwały Rady Miasta Stoczek
Łukowski o wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i
obszaru rewitalizacji na terenie Miasta Stoczek
Łukowski

Zarządzenie Nr ORM.0050.167.2023.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2023-07-10 14:41:01 | Data modyfikacji: 2023-07-10 14:47:47.
Badanie ankietowe - Gminny Program Rewitalizacji
dla Miasta Stoczek Łukowski

Szanowni Mieszkańcy,
Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w badaniu ankietowym stanowiącym jeden z istotnych elementów służący wyznaczeniu obszarów kryzysowych (zdegradowanych i rewitalizacji) na terenie naszego miasta.

Wyznaczenie tychże obszarów pozwoli na wdrożenie niezbędnych działań rewitalizacyjnych prowadzonych na podstawie opracowanego Gminnego Programu Rewitalizacji.

Program ten obejmie działania mające na celu ożywienie zdegradowanych obszarów gminy, poprawę jakości życia ich mieszkańców, przywrócenie ładu przestrzennego, gospodarczego i aktywizację środowisk lokalnych.

Obszar rewitalizacji wytypowany zostanie spośród obszarów cechujący się szczególną koncentracją negatywnych zjawisk społecznych, gospodarczych, przestrzenno-funkcjonalnych, technicznych i środowiskowych, przy uwzględnieniu endogenicznego potencjału i znaczenia dla rozwoju lokalnego.

Gminny Program Rewitalizacji stanowić będzie również formalną podstawę do ubiegania się o środki europejskie na działania związane z rewitalizacją. Dlatego zwracamy się do Państwa z prośbą o aktywne wzięcie udziału w pracach nad przygotowaniem diagnozy służącej wyznaczeniu obszarów kryzysowych.

Prace nad dokumentem zaczynamy od badania sondażowego i tą drogą zwracamy się do Państwa z prośbą o wyrażenie opinii na temat warunków życia oraz miejsc wymagających rewitalizacji. Badanie ma charakter anonimowy.

Poznanie Państwa zdania w kwestii rewitalizacji gminy pozwoli na sformułowanie założeń programu możliwie bliskiego oczekiwaniom mieszkańców.

Link do ankiety: https://forms.gle/FxGgjygD12znzE5AA

Badanie ankietowe prowadzone będzie w dniach od 28.06.2023 r. do 06.07.2023 r.

 

Burmistrz Miasta Stoczek Łukowski

        Marcin Sentkiewicz

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2023-07-10 14:23:24 | Data modyfikacji: 2023-07-10 14:38:18.
Data wprowadzenia: 2023-07-10 14:23:24
Data modyfikacji: 2023-07-10 14:38:18
Opublikowane przez: Zbigniew Drosio
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Miasto Stoczek Łukowski
ul. Plac T. Kościuszki 1
21-450 Stoczek Łukowski
Burmistrz miasta
Marcin Sentkiewicz
Kontakt:
Tel: 25 797-00-01
Fax: 25 797-00-73
e-mail: miasto@stoczek-lukowski.pl