Wybory samorządowe - 2024 r.

Wybory samorządowe - 2024 r.

Dyżury Miejskiej Komisji Wyborczej w Stoczku
Łukowskim

- Dyżury Miejskiej Komisji Wyborczej w Stoczku Łukowskim,.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2024-04-03 16:58:16.
Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w
Stoczku Łukowskim z dnia 18 marca 2024 r. o
zarejestrowanych kandydatach na burmistrza w
wyborach Burmistrza Miasta Stoczek Łukowski
zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Stoczku Łukowskim z dnia 18 marca 2024 r. o zarejestrowanych kandydatach na burmistrza w wyborach Burmistrza Miasta Stoczek Łukowski zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r..pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2024-03-18 14:55:03.
Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w
Stoczku Łukowskim z dnia 18 marca 2024 r. o
zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w
wyborach do Rady Miasta Stoczek Łukowski
zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Stoczku Łukowskim z dnia 18 marca 2024 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miasta Stoczek Łukowski zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r..pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2024-03-18 14:54:23.
Informacja Burmistrza Miasta Stoczek Łukowski z
dnia 18 marca 2024 roku dotycząca miejsc
przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie
urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów
wszystkich komitetów wyborczych w wyborach
organów jednostek samorządu terytorialnego
zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

INFORMACJA Burmistrza Miasta z dnia 18 marca 2024 roku.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2024-03-18 14:46:12.
Postanowienie Nr 157/2024 Komisarza Wyborczego w
Lublinie IV z dnia 18 marca 2024 r. w sprawie
zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji
wyborczych w wyborach organów jednostek
samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień
7 kwietnia 2024 r.

Postanowienie Nr 157.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2024-03-18 13:57:06.
Postanowienie Nr 156/2024 Komisarza Wyborczego w
Lublinie IV z dnia 18 marca 2024 r. w sprawie
powołania obwodowych komisji wyborczych w
wyborach organów jednostek samorządu
terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia
2024 r.

Postanowienie Nr 156.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2024-03-18 13:55:38.
Informacja Burmistrza Miasta Stoczek Łukowski z
dnia 5 marca 2024 roku w sprawie czasu i miejsca
przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków
obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad
gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w
wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów
miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA Z DNIA 5 MARCA 2024 R..pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2024-03-06 15:01:57 | Data modyfikacji: 2024-03-06 15:02:26.
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Stoczek Łukowski
z dnia 5 marca 2024 roku o numerach oraz granicach
obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach
obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości
głosowania korespondencyjnego i przez
pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad
powiatów i sejmików województw oraz w wyborach
wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Stoczek Łukowski z dnia 5 marca 2024 roku.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2024-03-05 15:13:31 | Data modyfikacji: 2024-03-06 15:02:26.
Informacja Miejskiej Komisji Wyborczej w Stoczku
Łukowskim o składzie, siedzibie i dyżurach

Informacja Miejskiej Komisji Wyborczej w Stoczku Łukowskim.pdf

Informacja Miejskiej Komisji Wyborczej w Stoczku Łukowskim (2).pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2024-02-27 15:33:47 | Data modyfikacji: 2024-03-06 15:02:26.
Postanowienie Nr 134/2024 Komisarza Wyborczego w
Lublinie IV z dnia 26 lutego 2024 r. w sprawie
zwołania pierwszych posiedzeń terytorialnych
komisji wyborczych w wyborach organów jednostek
samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień
7 kwietnia 2024 r.

Postanowienie nr 134 Komisarza Wyborczego w Lublinie IV.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2024-02-27 07:58:41 | Data modyfikacji: 2024-03-06 15:02:26.
Postanowienie Nr 133/2024 Komisarza Wyborczego w
Lublinie IV z dnia 26 lutego 2024 r. w sprawie
powołania terytorialnych komisji wyborczych w
wyborach organów jednostek samorządu
terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia
2024 r.

Postanowienie nr 133 Komisarza Wyborczego w Lublinie IV.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2024-02-27 07:57:04 | Data modyfikacji: 2024-03-06 15:02:26.
Informacja Komisarza Wyborczego w Lublinie IV z
dnia 23 lutego 2024 roku

Informacja Komisarza Wyborczego w Lublinie IV z dnia 23 lutego 2024 roku.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2024-02-23 10:58:39 | Data modyfikacji: 2024-03-06 15:02:26.
Obwieszczenie Starosty Łukowskiego z dnia 6
lutego 2024 r. o okręgach wyborczych, ich
granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych
w okręgach wyborczych oraz siedzibie Powiatowej
Komisji Wyborczej w Łukowie w wyborach organów
jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych
na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Obwieszczenie Starosty Łukowskiego z dnia 6 lutego 2024 roku.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2024-02-06 12:42:30 | Data modyfikacji: 2024-02-12 09:32:57.
Obwieszczenie Marszałka Województwa Lubelskiego
z dnia 6 lutego 2024 r. o okręgach wyborczych,
ich granicach i numerach, liczbie radnych
wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie
Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Lublinie w
wyborach organów jednostek samorządu
terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia
2024 r.

Obwieszczenie Marszałka Województwa Lubelskiego z dnia 6 lutego 2024 roku.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2024-02-06 12:38:45 | Data modyfikacji: 2024-02-12 09:32:57.
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Stoczek Łukowski
z dnia 6 lutego 2024 r. o okręgach wyborczych,
ich granicach i numerach, liczbie radnych
wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie
Miejskiej Komisji Wyborczej w Stoczku Łukowskim w
wyborach organów jednostek samorządu
terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia
2024 r.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Stoczek Łukowski z dnia 6 lutego 2024 roku.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2024-02-06 12:19:29 | Data modyfikacji: 2024-02-12 09:32:57.
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29
stycznia 2024 r. w sprawie zarządzenia wyborów
do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw
i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów
wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 2024 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2024-02-06 11:21:03 | Data modyfikacji: 2024-02-12 09:32:57.
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych
osobowych w związku z ustawą z dnia 5 stycznia
2011 r. Kodeks wyborczy

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych w związku z ustawą z dnia 5 stycznia 2011 r, Kodeks wyborczy.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2024-02-05 13:49:15 | Data modyfikacji: 2024-02-12 09:32:57.
Informacja dotycząca wyborów samorządowych 2024

Link do pobrania: https://wybory.gov.pl/samorzad2024/

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2024-01-31 15:03:18 | Data modyfikacji: 2024-02-05 13:50:24.
Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego z dnia 23
listopada 2023 roku w sprawie podania do
publicznej wiadomości Zarządzenia Nr 326
Wojewody Lubelskiego w sprawie ustalenia liczby
radnych wybieranych do Sejmiku Województwa
Lubelskiego, rad powiatów oraz rad gmin w
województwie lubelskim

Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego z dnia 23 listopada 2023 roku.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2023-11-28 10:41:34 | Data modyfikacji: 2024-02-05 13:50:24.
Data wprowadzenia: 2023-11-28 10:41:34
Opublikowane przez: Zbigniew Drosio
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Miasto Stoczek Łukowski
ul. Plac T. Kościuszki 1
21-450 Stoczek Łukowski
Burmistrz miasta
Marcin Sentkiewicz
Kontakt:
Tel: 25 797-00-01
Fax: 25 797-00-73
e-mail: miasto@stoczek-lukowski.pl