Ogłoszenia o przetargach

Ogłoszenia o przetargach

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - Budowa
parku sportu w Stoczku Łukowskim.
IRL.271.7.1.2024.

Ogłoszenie o zamówieniu- Budowa parku sportu w Stoczku Łukowskim. IRL.271.7.1.2024..pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2024-07-10 09:03:53.
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o przetargu
nieograniczonym - Rozbudowa i przebudowa
istniejącej oczyszczalni ścieków w Stoczku
Łukowskim. IRL.271.6.1.2024r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - Rozbudowa i przebudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w Stoczku Łukowskim. IRL.271.6.1.2024r..pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2024-07-01 14:28:19.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym -
Rozbudowa i przebudowa istniejącej oczyszczalni
ścieków w Stoczku Łukowskim. IRL.271.6.1.2024r.

Ogłoszenie o zamowieniu -Rozbudowa i przebudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w Stoczku Łukowskim. IRL.271.6.1.2024.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2024-06-17 10:12:09.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - Budowa i
modernizacja oświetlenia ulicznego w mieście
Stoczek Łukowski. IRL.271.5.1.2024

Ogłoszenie o zamowieniu - Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego w mieście Stoczek Łukowski. IRL.271.5.2024.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2024-05-31 10:05:20.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - Budowa
i przebudowa dróg w mieście Stoczek Łukowski.
IRL.271.4.1.2024

Ogłoszenie o zamowieniu - Budowa i przebudowa dróg w mieście Stoczek Łukowski. IRL.271.4.1.2024.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2024-05-20 10:46:47.
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o przetargu
nieograniczonym - Zakup wyposażenia i pomocy do
prowadzenia zajęć w miejskim żłobku w Stoczku
Łukowskim. IRL.271.3.1.2024

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia IRL.271.3.1.2024.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2024-03-12 12:08:17.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - Zakup
wyposażenia i pomocy do prowadzenia zajęć w
miejskim żłobku w Stoczku Łukowskim.
IRL.271.3.1.2024

Ogłoszenie o zamowieniu -IRL.271.3.1.2024.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2024-03-07 12:30:52.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym -
Przebudowa ul. 1 Maja Nr 102575L w Stoczku
Łukowskim IRL.271.2.1.2024

Ogłoszenie o zamowieniu -Przebudowa ul. 1 Maja Nr 102575L w Stoczku Łukowskim IRL. 271.2.1.2024.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2024-02-19 10:30:57.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - Zakup
sprzętu komunalnego dla Miejskiego Zakładu
Gospodarki Komunalnej w Stoczku Łukowskim.
IRL.271.1.1.2024

Ogłoszenie o zamówieniu-Zakup sprzętu komunalnego dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Stoczku Łukowskim. IRL.271.1.1.2024.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2024-01-11 12:01:37.
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o przetargu
nieograniczonym - Zakup sprzętu komunalnego dla
Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w
Stoczku Łukowskim. IRL.271.6.2.2023

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu-Zakup sprzętu komunalnego dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Stoczku Łukowskim. IRL.271.6.2.2023..pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2023-12-11 08:39:20.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - Zakup
sprzętu komunalnego dla Miejskiego Zakładu
Gospodarki Komunalnej w Stoczku Łukowskim.
IRL.271.6.2.2023

Ogłoszenie o zamówieniu-Zakup sprzętu komunalnego dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Stoczku Łukowskim. IRL.271.6.2.2023.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2023-12-04 11:48:54.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - Zakup
sprzętu komunalnego dla Miejskiego Zakładu
Gospodarki Komunalnej w Stoczku Łukowskim.
IRL.271.6.1.2023

Ogłoszenie o zamówieniu-Zakup sprzętu komunalnego dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Stoczku Łukowskim. IRL.271.6.1.2023.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2023-11-13 13:49:03 | Data modyfikacji: 2023-11-13 13:49:28.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - Zakup
autobusu do przewozu uczestników Warsztatu
Terapii Zajęciowej w Stoczku Łukowskim.
IRL.271.5.1.2023

Ogłoszenie o zamówieniu - Zakup autobusu do przewozu uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w Stoczku Łukowskim. IRL.271.5.1.2023.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2023-10-31 10:32:21 | Data modyfikacji: 2023-11-13 13:49:28.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - Remont
drogi gminnej ul. Krótka Nr 102 587L w m Stoczek
Łuk”.

Ogłoszenie o zamówieniu - Remont drogi gminnej ul. Krótka Nr 102 587L w m Stoczek Łuk. IRL.271.4.2.2023.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2023-10-25 09:55:24 | Data modyfikacji: 2023-11-13 13:49:28.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - Remont
drogi gminnej ul. Krótka Nr 102 587L w m Stoczek
Łuk”.

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym-Remont drogi gminnej ul. Krótka Nr 102 587L w m Stoczek Łuk. IRL.271.4.1.2023.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2023-09-26 12:43:44 | Data modyfikacji: 2023-11-13 13:49:28.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - Remont
drogi gminnej ul. Nowoprojektowana Nr 114426L w m.
Stoczek Łukowski. IRL. 271.3.1.2023

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym-Remont drogi gminnej ul. Nowoprojektowana Nr 114426L w m. Stoczek Łukowski. IRL. 271.3.1.2023.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2023-07-25 13:59:22 | Data modyfikacji: 2023-11-13 13:49:28.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - Budowa
drogi dz. nr 1180 i 1208 w m. Stoczek Łukowski -
II etap. IRL.271.2.1.2023

Ogłoszenie o zamówieniu - Budowa drogi dz. nr 1180 i 1208 w m. Stoczek Łukowski – etap II.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2023-07-20 10:03:05 | Data modyfikacji: 2023-11-13 13:49:28.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - Dostawa
średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego z
napędem 4x4 dla OSP Stoczek Łukowski

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-353da3b0-d380-11ed-9355-06954b8c6cb9

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2023-04-05 12:02:54 | Data modyfikacji: 2023-04-05 12:03:44.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - Budowa
żłobka wraz z infrastrukturą towarzyszącą w
m. Stoczek Łukowski

Ogłoszenie o zamowieniu -Budowa żłobka wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Stoczek Łukowski.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2023-03-13 10:01:04 | Data modyfikacji: 2023-04-05 12:03:44.
Ogłoszenie o pierwszym przetargu publicznym na
sprzedaż samochodu osobowego

Ogłoszenie o przetargu publicznym na sprzedaż samochodu osobowego..pdf

Wykaz zbędnych składników majątku ruchomego.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2022-12-28 10:36:25 | Data modyfikacji: 2023-04-05 12:03:44.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - Budowa
drogi dz. nr 1180 i 1208 w m. Stoczek Łukowski
IRL.271.6.1.2022

Ogłoszenie o zamówieniu- Budowa drogi dz. nr 1180 i 1208 w m. Stoczek Łukowski IRL.271.6.1.2022.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2022-07-05 12:54:55 | Data modyfikacji: 2023-04-05 12:03:44.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym -
Zadaszenie części amfiteatru stanowiącego krąg
taneczny

Ogłoszenie o zamówieniu-Zadaszenie części amfiteatru stanowiącego krąg taneczny-IRL.271.5.1.2022.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2022-04-21 10:30:24 | Data modyfikacji: 2023-04-05 12:03:44.
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o przetargu
nieograniczonym - Przebudowa ul. Kanałowej nr
102570L w Stoczku Łukowskim - IRL.271.4.1.2022

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia-Przebudowa ul. Kanałowej nr 102570L w Stoczku Łukowskim -IRL.271.4.1.2022.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2022-04-14 13:34:01 | Data modyfikacji: 2023-04-05 12:03:44.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym -
Przebudowa ul. Kanałowej nr 102570L w Stoczku
Łukowskim - IRL.271.4.1.2022

Ogłoszenie o zamowieniu- Przebudowa ul. Kanałowej nr 102570L w Stoczku Łukowskim -IRL.271.4.1.2022.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2022-04-04 09:40:41 | Data modyfikacji: 2023-04-05 12:03:44.
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o przetargu
nieograniczonym - Budowa parku sportu - boisko do
piłki nożnej z bieżnią w m. Stoczek Łukowski

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia- IRL. 271.2.2.2022-Budowa parku sportu- boisko do piłki nożnej z bieżnią w m. Stoczek Łukowski.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2022-03-29 10:20:15 | Data modyfikacji: 2023-04-05 12:03:44.
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o przetargu
nieograniczonym - Dostawa i montaż instalacji
fotowoltaicznych i instalacji solarnych w mieście
Stoczek Łukowski Nr IRL.271.1.2.2022

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych i instalacji solarnych w mieście Stoczek Łukowski.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2022-03-28 09:42:58 | Data modyfikacji: 2023-04-05 12:03:44.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - Dostawa
i montaż instalacji fotowoltaicznych i instalacji
solarnych w mieście Stoczek Łukowski Nr
IRL.271.1.2.2022

Ogłoszenie o zamówieniu - 2022BZP 0009215101.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2022-03-21 11:14:41 | Data modyfikacji: 2022-03-21 11:15:32.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - Budowa
parku sportu - boisko do piłki nożnej z
bieżnią w m. Stoczek Łukowski -
IRL.271.2.2.2022

Ogłoszenie o zamówieniu -2022BZP 0008891801.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2022-03-17 10:13:59 | Data modyfikacji: 2022-03-21 11:15:32.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - Budowa
ciągów spacerowych i oświetlenia w parku
miejskim w m. Stoczek Łukowski

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - Budowa ciągów spacerowych i oświetleni.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2022-03-11 11:36:51 | Data modyfikacji: 2022-03-21 11:15:32.
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o przetargu
nieograniczonym - Budowa parku sportu - boisko do
piłki nożnej z bieżnią w m. Stoczek Łukowski

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2022-02-25 11:45:42 | Data modyfikacji: 2022-03-21 11:15:32.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - Budowa
parku sportu - boisko do piłki nożnej z
bieżnią w m. Stoczek Łukowski

Ogłoszenie o zamówieniu-Budowa parku sportu- boisko do piłki nożnej z bieżnią.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2022-02-17 11:07:12 | Data modyfikacji: 2022-03-21 11:15:32.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - Dostawa
i montaż instalacji fotowoltaicznych i instalacji
solarnych w mieście Stoczek Łukowski.

Ogłoszenie o zamówieniu-Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych i instalacji solarnych w mieście Stoczek Łukowski-..pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2022-02-10 13:17:23 | Data modyfikacji: 2022-03-21 11:15:32.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - Odbiór
i transport odpadów komunalnych na terenie miasta
Stoczek Łukowski

Ogłoszenie o zamówieniu - Odbiór i transport odpadów komunalnych_2021

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2021-12-13 14:41:15 | Data modyfikacji: 2021-12-13 21:08:39.
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w przetargu
nieograniczonym - „Przebudowa ul. Letniej Nr
102574L w Stoczku Łukowskim”

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - „Przebudowa ul. Letniej Nr 102574L w Stoczku Łukowskim”.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2021-11-10 11:18:05 | Data modyfikacji: 2021-12-13 21:08:39.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym -
„Przebudowa ul. Letniej Nr 102574L w Stoczku
Łukowskim”

Ogłoszenie o zamówieniu - „Przebudowa ul. Letniej Nr 102574L w Stoczku Łukowskim”.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2021-11-05 14:09:22 | Data modyfikacji: 2021-12-13 21:08:39.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - Dostawa
i montaż instalacji fotowoltaicznych i instalacji
solarnych w mieście Stoczek Łukowski

Ogłoszenie o zamówieniu-Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych i instalacji solarnych w mieście Stoczek Łukowski..pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2021-07-22 11:30:24 | Data modyfikacji: 2021-12-13 21:08:39.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - Dostawa
i montaż instalacji fotowoltaicznych i instalacji
solarnych w mieście Stoczek Łukowski

Ogłoszenie o zamówieniu-Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych i instalacji solarnych w mieście Stoczek Łukowski.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2021-06-14 11:27:41 | Data modyfikacji: 2021-12-13 21:08:39.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym -
Termomodernizacja budynku Przedszkola w Stoczku
Łukowskim

Ogłoszenie o zamówieniu- Termomodernizacja budynku Przedszkola w Stoczku Łukowskim.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2021-04-29 12:42:30 | Data modyfikacji: 2021-04-29 12:42:55.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym -
„Dostawa i montaż wyposażenia i sprzętu w
budynku Centrum Integracji Społecznej w Stoczku
Łukowskim”

Ogłoszenie o zamówieniu - Ogłoszenie nr 761099-N-2020 z dnia 10.12.2020 r..pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2020-12-10 12:01:04 | Data modyfikacji: 2021-04-29 12:42:55.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - Odbiór
i transport odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości zamieszkałych na
terenie miasta Stoczek Łukowski.

Ogłoszenie nr 610739-N-2020 z dnia 2020-11-17 r..pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2020-11-17 12:31:36 | Data modyfikacji: 2020-11-17 12:45:53.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
-Przebudowa targowiska miejskiego w Stoczku
Łukowskim. Ogłoszenie nr 580391-N-2020 z dnia
2020-09-04 r.

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym -Przebudowa targowiska miejskiego w Stoczku Łukowskim. Ogłoszenie nr 580391-N-2020 z dnia 2020-09-04 r..pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2020-09-04 08:24:37 | Data modyfikacji: 2020-11-17 12:45:53.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - Dostawy
w ramach projektu „Nasze przyjazne przedszkole
– lepszy start w szkole” - Ogłoszenie nr
548295-N-2020 z dnia 2020-06-10

Ogłoszenie o zamówieniu -Ogłoszenie nr 548295-N-2020 z dnia 2020-06-10 r..pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2020-06-10 11:28:35 | Data modyfikacji: 2020-11-17 12:45:53.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - Dostawy
w ramach projektu „Nasze przyjazne przedszkole
– lepszy start w szkole” - Ogłoszenie nr
541687-N-2020 z dnia 2020-05-20

Ogłoszenie o zamówieniu -Ogłoszenie nr 541687-N-2020 z dnia 2020-05-20 r..pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2020-05-20 13:09:12 | Data modyfikacji: 2020-11-17 12:45:53.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym -
Przebudowa dróg gminnych w Stoczku Łukowskim
Ogłoszenie nr 535470-N-2020 z dnia 2020-04-30 r.

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym-Przebudowa dróg gminnych w Stoczku Łukowskim Ogłoszenie nr 535470-N-2020 z dnia 2020-04-30 r..pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2020-04-30 10:54:25 | Data modyfikacji: 2020-11-17 12:45:53.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym -
Rewitalizacja zdegradowanych terenów -
Ogłoszenie nr 530918-N-2020 z dnia 2020-04-10

Ogłoszenie nr 530918-N-2020 z dnia 2020-04-10 r..pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2020-04-10 12:17:00 | Data modyfikacji: 2020-11-17 12:45:53.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - Odbiór
i zagospodarowanie odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości zamieszkałych i
niezamieszkałych na terenie miasta Stoczek
Łukowski

Ogłoszenie o zamowieniu -Ogłoszenie nr 521457-N-2020 z dnia 2020-03-09 r..pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2020-03-09 14:12:37 | Data modyfikacji: 2020-11-17 12:45:53.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym -
Modernizacja automatycznej stacji uzdatniania wody

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym- Modernizacja automatycznej stacji uzdatniania wody w Stoczku Łukowskim..pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2020-02-27 11:26:05 | Data modyfikacji: 2020-11-17 12:45:53.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - Odbiór
i zagospodarowanie odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości zamieszkałych i
niezamieszkałych na terenie miasta Stoczek
Łukowski

Ogłoszenie o zamówieniu- Ogłoszenie nr 503223-N-2020 z dnia 2020-01-16 r.).pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2020-01-16 13:10:48 | Data modyfikacji: 2020-11-17 12:45:53.
Ogłoszenie nr 540001854-N-2019 z dnia 07.01.2020
r. o zmianie ogłoszenia nr 500182N-2020 z dnia
07.01.2020 r. Rewitalizacja zdegradowanych
terenów miasta Stoczek Łukowski

Ogłoszenie nr 500182-N-2020 z dnia 2020-01-07 r. zmienione ogłoszeniem nr 540001854-N-2020 z dnia 07-01-2020 r..pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2020-01-07 14:27:08 | Data modyfikacji: 2020-11-17 12:45:53.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym -
Rewitalizacja zdegradowanych terenów -
Ogłoszenie nr 500182N-2020 z dnia 2020-01-07 r.

Ogłoszenie nr 500182-N-2020 z dnia 2020-01-07.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2020-01-07 14:23:09 | Data modyfikacji: 2020-11-17 12:45:53.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - Odbiór
i transport odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych
na terenie miasta Stoczek Łukowski

Ogłoszenie o zamówieniu- Ogłoszenie nr 638335-N-2019 z dnia 2019-12-30 r..doc

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2019-12-30 08:25:59 | Data modyfikacji: 2020-11-17 12:45:53.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - Dostawy
w ramach projektu „Nasze przyjazne przedszkole
– lepszy start w szkole” - Ogłoszenie nr
638215-N-2019 z dnia 2019-12-23 r.

Ogłoszenie o zamówieniu - nr 638215-N-2019 z dnia 2019-12-23 r..pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2019-12-23 13:33:45 | Data modyfikacji: 2020-11-17 12:45:53.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - Odbiór
i transport odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych
na terenie miasta Stoczek Łukowski

Ogłoszenie o zamówieniu nr 635023-N-2019 z dnia 2019-12-11 r..pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2019-12-11 14:52:06 | Data modyfikacji: 2020-11-17 12:45:53.
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr
540248453-N-2019 z dnia 19-11-2019 Rewitalizacja
zdegradowanych terenów miasta Stoczek Łukowski

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 540248453-N-2019 z dnia 19-11-2019 Rewitalizacja zdegradowanych terenów miasta Stoczek Łukowski.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2019-11-19 09:22:26 | Data modyfikacji: 2020-11-17 12:45:53.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym -
Rewitalizacja zdegradowanych terenów -
Ogłoszenie nr 617476-N-2019 z dnia 2019-11-07 r.

Ogłoszenie nr 617476-N-2019 z dnia 2019-11-07 r..pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2019-11-07 14:59:17 | Data modyfikacji: 2020-11-17 12:45:53.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym -
Przebudowa dróg gminnych w Stoczku Łukowskim

Ogłoszenie o zamówieniu nr 584938-N-2019 z dnia 2019-08-12 r..pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2019-08-12 12:37:22 | Data modyfikacji: 2020-11-17 12:45:53.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym "Odbiór i
zagospodarowanie odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości zamieszkałych i
niezamieszkałych na terenie miasta Stoczek
Łukowski"

Ogłoszenie nr 662763-N-2018 z dnia 18 grudnia 2018 roku.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2018-12-18 13:26:41 | Data modyfikacji: 2020-11-17 12:45:53.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym "Odbiór i
zagospodarowanie odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości zamieszkałych i
niezamieszkałych na terenie miasta Stoczek
Łukowski"

Ogłoszenie nr 654685-N-2018 z dnia 2018-12-03.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2018-12-03 13:13:19 | Data modyfikacji: 2020-11-17 12:45:53.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym -
Modernizacja dróg gminnych w mieście Stoczek
Łukowski - ogłoszenie nr 585832-N-2018 z dnia
10.07.2018 r.

Ogłoszenie o zamówieniu nr 585832-N-2018 z dnia 2018-07-10.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2018-07-10 13:26:21 | Data modyfikacji: 2020-11-17 12:45:53.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym -
Modernizacja dróg gminnych w mieście Stoczek
Łukowski - ogłoszenie nr 575785-N-2018

Ogłoszenie o zamówieniu-Nr 575785-N-2018.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2018-06-20 12:04:09 | Data modyfikacji: 2020-11-17 12:45:53.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym -
Przebudowa kanalizacji sanitarnej w ul.
Piłsudskiego w Stoczku Łukowskim - nr
575207-N-2018

ogłoszenie o zamówieniu-nr 575207-N-2018 z dnia 2018-06-20 r..pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2018-06-20 09:19:19 | Data modyfikacji: 2020-11-17 12:45:53.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym -
Przebudowa kanalizacji sanitarnej w ul.
Piłsudskiego w Stoczku Łukowskim - nr
556747-N-2018

Ogłoszenie o zamówieniu-556747-N-2018 z dnia 2018-05-11 r..pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2018-05-11 13:00:08 | Data modyfikacji: 2020-11-17 12:45:53.
Zapytanie ofertowe - Urządzenie siłowni
zewnętrznej w Stoczku Łukowskim

Zapytanie ofertowe -siłownia.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2018-02-19 13:22:05 | Data modyfikacji: 2020-11-17 12:45:53.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym -
Przebudowa kanalizacji sanitarnej w ul.
Piłsudskiego w Stoczku Łukowskim - nr
511093-N-2018

ogłoszenie o zamówieniu nr 511093-N-2018 z dnia 2018-01-29 r..pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2018-01-29 12:26:27 | Data modyfikacji: 2020-11-17 12:45:53.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym -
Przebudowa kanalizacji sanitarnej w ul.
Piłsudskiego w Stoczku Łukowskim - nr
501083-N-2018

Ogłoszenie o zamówieniu - 501083-N-2018.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2018-01-11 12:23:56 | Data modyfikacji: 2020-11-17 12:45:53.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - Zakupy
do Szkoły Podstawowej w Stoczku Łukowskim w
ramach projektu "Szkoła Mocnych Fundamentów" -
ogłoszenie nr 602701-N-2017

Ogłoszenie o zamówieniu nr 602701-N-2017.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2017-10-18 10:11:37 | Data modyfikacji: 2020-11-17 12:45:53.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - Zakupy
do Szkoły Podstawowej w Stoczku Łukowskim w
ramach projektu "Szkoła Mocnych Fundamentów" -
ogłoszenie nr 582214-N-2017

Ogłoszenie o zamówieniu nr 582214-N-2017.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2017-09-01 13:46:42 | Data modyfikacji: 2020-11-17 12:45:53.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym -
Przebudowa kanalizacji sanitarnej w ul.
Piłsudskiego w Stoczku Łukowskim - nr
577659-N-2017

ogłoszenie -577659-N-2017 z dnia 2017-08-25.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2017-08-25 12:10:10 | Data modyfikacji: 2020-11-17 12:45:53.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - Zakupy
do Szkoły Podstawowej w Stoczku Łukowskim w
ramach projektu "Szkoła Mocnych Fundamentów" -
ogłoszenie nr 572597-N-2017

ogłoszenie o zamówieniu - nr 572597-N-2017.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2017-08-18 12:05:58 | Data modyfikacji: 2020-11-17 12:45:53.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - Zakupy
do Szkoły Podstawowej w Stoczku Łukowskim w
ramach projektu "Szkoła Mocnych Fundamentów"

Ogłoszenie.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2017-08-02 13:09:27 | Data modyfikacji: 2020-11-17 12:45:53.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym -
Przebudowa kanalizacji sanitarnej w ul.
Piłsudskiego w Stoczku Łukowskim - IV przetarg

Ogłoszenie o zamówieniu ( IV postępowanie)..doc

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2017-07-12 11:45:01 | Data modyfikacji: 2020-11-17 12:45:53.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym -
Przebudowa kanalizacji sanitarnej w ul.
Piłsudskiego w Stoczku Łukowskim

Ogłoszenie o zamówieniu (III postępowanie).doc

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2017-06-14 14:02:58 | Data modyfikacji: 2017-06-14 14:03:30.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym -
Przebudowa kanalizacji sanitarnej w ulicy
Piłsudskiego w Stoczku Łukowskim.

Ogłoszenie o zamówieniu (II postępowanie).doc

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2017-05-30 13:12:11 | Data modyfikacji: 2017-06-14 14:03:30.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym -
Przebudowa kanalizacji sanitarnej w ulicy
Piłsudskiego w Stoczku Łukowskim

Ogłoszenie o zamówieniu.doc

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2017-05-15 13:12:11 | Data modyfikacji: 2017-06-14 14:03:30.
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - Dostawa
samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla
WTZ w Stoczku Łukowskim

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA.doc

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2016-12-12 11:17:26 | Data modyfikacji: 2017-06-14 14:03:30.
Ogłoszenie o zamówieniu - Dostawa samochodu do
przewozu osób niepełnosprawnych dla WTZ w
Stoczku Łukowskim

Ogłoszenie o zamówieniu - Dostawa samochodu.doc

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2016-12-09 13:44:28 | Data modyfikacji: 2017-06-14 14:03:30.
Ogłoszenie o zamówieniu - Odbiór i
zagospodarowanie odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości zamieszkałych i
niezamieszkałych na terenie miasta Stoczek
Łukowski

Ogłoszenie o zamówieniu..doc

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2016-11-29 11:11:15 | Data modyfikacji: 2017-06-14 14:03:30.
OGŁOSZENIE O PRZETARGU - Budowa ulicy Polnej Nr
102577L w Stoczku Łukowskim - III etap

OGŁOSZENIE O PRZETARGU - BUDOWA ULICY POLNEJ.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2016-10-06 15:04:30 | Data modyfikacji: 2017-06-14 14:03:30.
Ogłoszenie o zamówieniu - Przebudowa Przedszkola
w Stoczku Łukowskim

ogłoszenie o zamówieniu.doc

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2016-06-13 11:51:49 | Data modyfikacji: 2016-11-22 10:05:00.
Data wprowadzenia: 2016-06-13 11:51:49
Data modyfikacji: 2016-11-22 10:05:00
Opublikowane przez: Zbigniew Drosio
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Miasto Stoczek Łukowski
ul. Plac T. Kościuszki 1
21-450 Stoczek Łukowski
Burmistrz miasta
Marcin Sentkiewicz
Kontakt:
Tel: 25 797-00-01
Fax: 25 797-00-73
e-mail: miasto@stoczek-lukowski.pl