Skrzynka Podawcza

Skrzynka Podawcza

ESP w Mieście Stoczek Łukowski


Od dnia 1 maja 2008 r. Urząd Miasta Stoczek Łukowski udostępnił dla interesantów możliwość składania wniosków do Urzędu droga elektroniczną poprzez platformę ePUAP (http://epuap.gov.pl). Przekazanie dokumentu następuje poprzez wypełnienie formularza on-line bądŸ dołączenie podpisanego dokumentu on-line na stronie Elektronicznego Urzędu Podawczego. Przesłanie dokumentu wiąże się z koniecznością założenia prywatnego konta na w/w platformie. W załączniku dostępna instrukcja zakładania konta, założenie takiego konta jest bezpłatne. Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Urzędu:

1. Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym w formacie Xades-Bes.

2. Akceptowalne formaty załączników to:
a. DOC, RTF
b. XLS
c. CSV
d. TXT
e. GIF, TIF, BMP, JPG
f. PDF
g. ZIP

3. Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 3MB.

4. Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

5. Po uprzednim założeniu konta na e-PUAP klikając na poniższym linku zostaną Państwo przeniesieni na stronę Elektronicznej Skrzynki Podawczej Urzędu Miasta Stoczek Łukowski skąd można przesłać wniosek w formie elektronicznej podpisany kwalifikowanym podpisem cyfrowym.


Elektroniczna Skrzynka Podawcza - Urzędu Miasta Stoczek Łukowski

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2015-09-18 23:39:48.
Data wprowadzenia: 2015-09-18 23:39:48
Opublikowane przez: Zbigniew Drosio
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Miasto Stoczek Łukowski
ul. Plac T. Kościuszki 1
21-450 Stoczek Łukowski
Burmistrz miasta
Marcin Sentkiewicz
Kontakt:
Tel: 25 797-00-01
Fax: 25 797-00-73
e-mail: miasto@stoczek-lukowski.pl