Podatki i opłaty lokalne

Podatki i opłaty lokalne

Uchwała Nr LIV/354/2023 w sprawie określenia
wysokości rocznych stawek podatku od środków
transportowych obowiązujących na terenie miasta
Stoczek Łukowski na rok 2024

Uchwała Nr 354..pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2023-11-16 09:23:43.
Uchwała Nr LIV/353/2023 w sprawie określenia
wysokości stawek podatku od nieruchomości
obowiązujących na terenie miasta Stoczek
Łukowski na rok 2024

Uchwała Nr 353..pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2023-11-16 09:23:03.
Uchwała Nr XLIII/279/2022 w sprawie określenia
wysokości rocznych stawek podatku od środków
transportowych obowiązujących na terenie miasta
Stoczek Łukowski na rok 2023

Uchwała Nr 279..pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2022-12-01 12:06:05.
Uchwała Nr XLIII/278/2022 w sprawie określenia
wysokości stawek podatku od nieruchomości
obowiązujących na terenie miasta Stoczek
Łukowski na rok 2023

Uchwała Nr 278..pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2022-12-01 12:05:38.
Uchwała Nr XXXII/212/2021 z dnia 25 listopada
2021 roku w sprawie określenia wysokości
rocznych stawek podatku od środków
transportowych obowiązujących na terenie miasta
Stoczek Łukowski na rok 2022

Uchwała Nr 212,.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2021-11-23 14:07:05.
Uchwała Nr XXXII/211/2021 z dnia 25 listopada
2021 roku w sprawie określenia wysokości stawek
podatku od nieruchomości obowiązujących na
terenie miasta Stoczek Łukowski na rok 2022

Uchwała Nr 211,.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2021-11-23 14:05:48.
Uchwała Nr XXIII/140/2020 z dnia 15 grudnia 2020
roku w sprawie określenia wysokości rocznych
stawek podatku od środków transportowych
obowiązujących na terenie miasta Stoczek
Łukowski na rok 2021

Uchwała Nr 140....pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2020-12-16 08:55:04.
Uchwała Nr XXIII/139/2020 z dnia 15 grudnia 2020
roku w sprawie określenia wysokości stawek
podatku od nieruchomości obowiązujących na
terenie miasta Stoczek Łukowski na rok 2021

Uchwała Nr 139....pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2020-12-16 08:54:00.
Uchwała Nr XIII/75/2019 z dnia 21 listopada 2019
roku w sprawie określenia wysokości rocznych
stawek podatku od środków transportowych na rok
2020

Uchwała Nr 75..pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2019-11-18 10:46:39.
Uchwała Nr XIII/74/2019 z dnia 21 listopada 2019
roku w sprawie określenia wysokości stawek
podatku od nieruchomości obowiązujących na
terenie miasta Stoczek Łukowski na rok 2020

Uchwała Nr 74.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2019-11-18 10:46:25.
Uchwała Nr II/11/2018 z dnia 6 grudnia 2018 roku
w sprawie określenia wysokości rocznych stawek
podatku od środków transportowych na rok 2019

Uchwała Nr 11..pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2018-11-28 13:58:57.
Uchwała Nr II/10/2018 z dnia 6 grudnia 2018 roku
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od
nieruchomości obowiązujących na terenie miasta
Stoczek Łukowski na rok 2019

Uchwała Nr 10..pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2018-11-28 13:58:25.
Uchwała Nr XXX/157/2017 Rady Miasta Stoczek
Łukowski z dnia 23 listopada 2017 roku w sprawie
określenia wysokości rocznych stawek podatku od
środków transportowych na rok 2018

Uchwała Nr 157..doc

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2017-11-21 13:10:38.
Uchwała Nr XXX/156/2017 Rady Miasta Stoczek
Łukowski z dnia 23 listopada 2017 roku w sprawie
określenia wysokości stawek podatku od
nieruchomości obowiązujących na terenie miasta
Stoczek Łukowski na rok 2018

Uchwała Nr 156..doc

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2017-11-21 13:10:21.
Uchwała Nr XXI/108/2016 Rady Miasta Stoczek
Łukowski z dnia 29 listopada 2016 roku w sprawie
określenia wysokości rocznych stawek podatku od
środków transportowych na rok 2017

Uchwała Nr 108.doc

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2016-11-28 13:47:01 | Data modyfikacji: 2016-11-30 09:26:46.
Uchwała Nr XXI/107/2016 Rady Miasta Stoczek
Łukowski z dnia 29 listopada 2016 roku w sprawie
określenia wysokości stawek podatku od
nieruchomości obowiązujących na terenie miasta
Stoczek Łukowski na rok 2017

Uchwała Nr 107.doc

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2016-11-28 13:46:00 | Data modyfikacji: 2016-11-30 09:26:39.
Uchwała Nr XI/56/2015 Rady Miasta Stoczek
Łukowski z dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie
określenia wysokości rocznych stawek podatku od
środków transportowych na rok 2016.

Uchwała nr 56.doc

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2015-11-27 13:11:13 | Data modyfikacji: 2016-11-28 13:44:18.
Uchwała Nr XI/55/2015 Rady Miasta Stoczek
Łukowski z dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie
określenia wysokości stawek podatku od
nieruchomości obowiązujących na terenie miasta
Stoczek Łukowski na rok 2016.

Uchwała nr 55.doc

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2015-11-27 13:09:58 | Data modyfikacji: 2016-11-28 13:44:06.
Uchwała Nr VII/36/2015 Rady Miasta Stoczek
Łukowski z dnia 17 czerwca 2015 roku w sprawie
określenia wysokości rocznych stawek podatku od
środków transportowych na rok 2015

Uchwała Nr 36...doc

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2015-11-18 14:27:13 | Data modyfikacji: 2016-11-28 13:43:53.
Data wprowadzenia: 2015-11-18 14:27:13
Data modyfikacji: 2016-11-28 13:43:53
Opublikowane przez: Zbigniew Drosio
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Miasto Stoczek Łukowski
ul. Plac T. Kościuszki 1
21-450 Stoczek Łukowski
Burmistrz miasta
Marcin Sentkiewicz
Kontakt:
Tel: 25 797-00-01
Fax: 25 797-00-73
e-mail: miasto@stoczek-lukowski.pl