Lokalizacja inwestycji

Lokalizacja inwestycji

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania
zmierzającego do wydania decyzji środowiskowej

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania zmierzającego do wydania decyzji środowiskowej - Zakład Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Adamkach.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2022-01-12 11:25:00.
Obwieszczenie dotyczące postępowania
administracyjnego wszczętego na wniosek z dnia
07.09.2020 r. spółki PKP Polskie Linie Kolejowe
SA z siedzibą w Warszawie w sprawie zatwierdzenia
projektu robót geologicznych w celu rozpoznania
warunków geologiczno-inżynierskich podłoża dla
zadania: Opracowanie dokumentacji projektowej dla
przedsięwzięcia "Prace na linii kolejowej nr 12
Skierniewice – Łuków (C-E 20)", zadanie nr 2,
od km 71+351 do km 161+160; gm. Góra Kalwaria,
pow. piaseczyński, gm. Karczew, Sobienie-Jeziory,
Celestynów i Osieck, pow. otwocki; gm. Pilawa,
Garwolin, Parysów i Borowie, pow. garwoliński;
woj. mazowieckie; gm. Stoczek-Łukowski, m.
Stoczek-Łukowski, gm. Stanin i Łuków, m.
Łuków, pow. łukowski, woj. lubelskie.

Obwieszczenie Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 26 stycznia 2021 roku.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2021-01-28 12:43:16.
Obwieszczenie dotyczące postępowania
administracyjnego wszczętego na wniosek z dnia
07.09.2020 r. spółki PKP Polskie Linie Kolejowe
SA z siedzibą w Warszawie w sprawie zatwierdzenia
projektu robót geologicznych w celu rozpoznania
warunków geologiczno-inżynierskich podłoża dla
zadania: Opracowanie dokumentacji projektowej dla
przedsięwzięcia "Prace na linii kolejowej nr 12
Skierniewice – Łuków", zadanie nr 2, od km
71+351 do km 161+160; gm. Góra Kalwaria, pow.
piaseczyński, gm. Karczew, Sobienie-Jeziory,
Celestynów i Osieck, pow. otwocki; gm. Pilawa,
Garwolin, Parysów i Borowie, pow. garwoliński;
woj. mazowieckie; gm. Stoczek-Łukowski, m.
Stoczek-Łukowski, gm. Stanin i Łuków, m.
Łuków, pow. łukowski, woj. lubelskie.

Obwieszczenie z dnia 22 września 2020 roku.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2020-09-23 16:46:41 | Data modyfikacji: 2020-09-23 16:51:34.
Obwieszczenie Starosty Łukowskiego 503/2020 z
dnia 18 sierpnia 2020 roku w sprawie wydania
decyzji udzielającej pozwolenia na przebudowę i
zmianę sposobu użytkowania budynku garażowego,
wiaty magazynowej i jej rozbudowy dla potrzeb
stacji demontażu i miejsca przetwarzania
pojazdów wraz z budową szczelnego zbiornika z
separatatorem substacji ropopochodnych na ścieki
przemysłowe, porządkowe zlokalizowanych w
Stoczku Łukowskim przy ulicy Kościelnej

Obwieszczenie Starosty Łukowskiego 503-2020 z dnia 18 sierpnia 2020 roku.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2020-08-25 07:43:23 | Data modyfikacji: 2020-09-23 16:51:34.
Obwieszczenie Wójta Gminy Stoczek Łukowski w
sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego
"Przebudowa dróg powiatowych Jamielne i Wólka
Poznańska"

Obwieszczenie Wójta Gminy Stoczek Łukowski.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2020-08-17 08:22:46 | Data modyfikacji: 2020-08-17 08:30:12.
Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego
Wody Polskie z dnia 4 sierpnia 2020 roku
dotyczące wydania pozwolenia wodnoprawnego

Obwieszczenie PGW Wody Polskie z dnia 4 sierpnia 2020 roku.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2020-08-11 08:45:39 | Data modyfikacji: 2020-08-17 08:30:12.
Obwieszczenie Starosty Łukowskiego 503/2020 z
dnia 16 lipca 2020 roku o wszczęciu postępowania
administracyjnego w sprawie wydania decyzji
udzielającej pozwolenia na przebudowę i zmianę
sposobu użytkowania budynku garażowego, wiaty
magazynowej i jej rozbudowy dla potrzeb stacji
demontażu i miejsca przetwarzania pojazdów wraz
z budową szczelnego zbiornika z separatorem
substancji ropopochodnych na ścieki przemysłowe,
porządkowe zlokalizowanych w Stoczku Łukowskim
przy ulicy Kościelnej na działkach nr ew. 621/1
i 163/1

Obwieszczenie Starosty Łukowskiego 503-2020 z dnia 16 lipca 2020 roku.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2020-07-22 08:07:02 | Data modyfikacji: 2020-08-17 08:30:12.
Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej -
DARKAN

Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej - DARKAN.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2020-07-20 12:10:09 | Data modyfikacji: 2020-08-17 08:30:12.
Obwieszczenie dotyczące wydania dezycji
środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego
przedsięwzięcia - Zakład Drobiarski w Stasinie

Obwieszczenie dotyczące wydania dezycji środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia - Zakład Drobiarski w Stasinie.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2020-07-15 12:11:35 | Data modyfikacji: 2020-08-17 08:30:12.
Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego
Wody Polskie dotyczące postępowania
administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia
wodnoprawnego

Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2020-07-03 13:09:11 | Data modyfikacji: 2020-07-15 12:11:11.
Obwieszczenie dotyczące odstąpienia od
przeprowadzenia oceny oddziaływania na
środowisko - "DARKAN"

Obwieszczenie dotyczące odstąpienia od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko..pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2020-06-24 11:14:49 | Data modyfikacji: 2020-07-15 12:11:11.
Obwieszczenie dotyczące odstąpienia od
przeprowadzenia oceny oddziaływania na
środowisko - Zakład Drobiarski w Stasinie

Obwieszczenie dotyczące odstąpienia od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2020-06-17 09:20:41 | Data modyfikacji: 2020-07-15 12:11:11.
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania
administracyjnego - mała elektrownia wodna

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania dministracyjnego - mała elektrownia wodna.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2020-05-25 08:14:17 | Data modyfikacji: 2020-07-15 12:11:11.
Obwieszczenie dotyczące opinii PGW Wody Polskie -
Budowa Zakładu Uboju i Przetwórstwa Indyka w
Stoczku Łukowskim

Obwieszczenie dotyczące opinii PGW Wody Polskie.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2020-05-19 09:26:39 | Data modyfikacji: 2020-07-15 12:11:11.
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania
zmierzającego do wydania decyzji środowiskowej

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania zmierzającego do wydania decyzji środowiskowej - Zakład Drobiarski w Stasinie.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2020-04-23 09:18:38 | Data modyfikacji: 2020-07-15 12:11:11.
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania
administracyjnego

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego - Pozwolenie wodnoprawne, myjnia samochodowa..pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2020-04-06 08:35:59 | Data modyfikacji: 2020-07-15 12:11:11.
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania
zmierzającego do wydania decyzji środowiskowej

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania zmierzającego do wydania decyzji środowiskowej - ulica Piaski.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2020-04-01 11:16:35 | Data modyfikacji: 2020-07-15 12:11:11.
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania
zmierzającego do wydania decyzji środowiskowej

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania zmierzającego do wydania decyzji środowiskowej - DARKAN.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2020-02-25 07:57:00 | Data modyfikacji: 2020-07-15 12:11:11.
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania
zmierzającego do wydania decyzji środowiskowej

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania zmierzającego do wydania decyzji środowiskowej - Zakład Drobiarski.pdf

Opinia sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łukowie.pdf

Wezwanie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie do uzupełnienia karty informacyjnej.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2020-01-28 09:36:06 | Data modyfikacji: 2020-07-15 12:11:11.
Data wprowadzenia: 2020-01-28 09:36:06
Opublikowane przez: Zbigniew Drosio
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Miasto Stoczek Łukowski
ul. Plac T. Kościuszki 1
21-450 Stoczek Łukowski
Burmistrz miasta
Marcin Sentkiewicz
Kontakt:
Tel: 25 797-00-01
Fax: 25 797-00-73
e-mail: miasto@stoczek-lukowski.pl