Pracownicy Urzędu Miasta

Pracownicy Urzędu Miasta

Marcin Sentkiewicz - Burmistrz Miasta

Oświadczenie majątkowe złożone w terminie 30 dni od dnia złożenia ślubowania

Marcin Sentkiewicz - 30 dni od dnia złożenia ślubowania..pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2024-06-19 12:30:17.
Marcin Sentkiewicz - Burmistrz Miasta

Oświadczenie majątkowe złożone w terminie do 30 kwietnia 2024 roku według stanu na dzień 31 grudnia 2023 roku.

Marcin Sentkiewicz - do 30 kwietnia 2024 roku.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2024-02-07 10:51:23.
Hanna Domańska-Celej - Sekretarz Miasta

Oświadczenie majątkowe złożone w terminie do 30 kwietnia 2024 roku według stanu na dzień 31 grudnia 2023 roku.

Hanna Domańska-Celej - do 30 kwietnia 2024 roku.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2024-02-07 10:50:32.
Ewa Soćko - Skarbnik Miasta

Oświadczenie majątkowe złożone w terminie do 30 kwietnia 2024 roku według stanu na dzień 31 grudnia 2023 roku.

Ewa Soćko - do 30 kwietnia 2024 roku..pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2024-02-07 10:50:00.
Dorota Słomka - Inspektor Urzędu Miasta - osoba
wydająca decyzje administracyjne w imieniu
Burmistrza Miasta

Oświadczenie majątkowe złożone w terminie do 30 kwietnia 2024 roku według stanu na dzień 31 grudnia 2023 roku.

Dorota Słomka - do 30 kwietnia 2024 roku.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2024-02-07 10:48:35 | Data modyfikacji: 2024-02-07 10:48:58.
Marcin Sentkiewicz - Burmistrz Miasta

Oświadczenie majątkowe złożone na 2 miesiące przed upływem kadencji

Marcin Sentkiewicz - Burmistrz Miasta - 2 miesiące przed upływem kadencji.pdf

Marcin Sentkiewicz - Burmistrz Miasta - korekta oświadczenia majątkowego złożonego na 2 miesiące przed upływem kadencji.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2024-02-07 10:47:56 | Data modyfikacji: 2024-02-07 10:48:58.
Marcin Sentkiewicz - Burmistrz Miasta

Oświadczenie majątkowe złożone w terminie do 30 kwietnia 2023 roku według stanu na dzień 31 grudnia 2022 roku.

Marcin Sentkiewicz - Burmistrz Miasta - do 30 kwietnia 2023 roku.pdf

Marcin Sentkiewicz - Burmistrz Miasta - korekta oświadczenia majątkowego złożonego do 30 kwietnia 2023 roku według stanu na dzień 31 grudnia 2022 roku.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2023-02-28 11:30:41 | Data modyfikacji: 2024-02-07 10:48:58.
Hanna Domańska-Celej - Sekretarz Miasta

Oświadczenie majątkowe złożone w terminie do 30 kwietnia 2023 roku według stanu na dzień 31 grudnia 2022 roku.

Hanna Domańska-Celej - do 30 kwietnia 2023 r..pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2023-02-28 11:30:14 | Data modyfikacji: 2024-02-07 10:48:58.
Ewa Soćko - Skarbnik Miasta

Oświadczenie majątkowe złożone w terminie do 30 kwietnia 2023 roku według stanu na dzień 31 grudnia 2022 roku.

Ewa Soćko - do 30 kwietnia 2023 roku.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2023-02-28 11:29:49 | Data modyfikacji: 2024-02-07 10:48:58.
Dorota Słomka - Inspektor Urzędu Miasta - oosoba
wydająca decyzje administracyjne w imieniu
Burmistrza Miasta

Oświadczenie majątkowe złożone w terminie do 30 kwietnia 2023 roku według stanu na dzień 31 grudnia 2022 roku.

Dorota Słomka - do 30 kwietnia 2023 roku.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2023-02-28 11:29:23 | Data modyfikacji: 2024-02-07 10:48:58.
Marcin Sentkiewicz - Burmistrz Miasta

Oświadczenie majątkowe złożone w terminie do 30 kwietnia 2022 roku według stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku.

Marcin Sentkiewicz - Burmistrz Miasta - do 30 kwietnia 2022 r..pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2022-03-25 11:42:07 | Data modyfikacji: 2024-02-07 10:48:58.
Hanna Domańska-Celej - Sekretarz Miasta

Oświadczenie majątkowe złożone w terminie do 30 kwietnia 2022 roku według stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku.

Hanna Domańska-Celej - do 30 kwietnia 2022 roku.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2022-03-25 11:41:40 | Data modyfikacji: 2024-02-07 10:48:58.
Ewa Soćko - Skarbnik Miasta

Oświadczenie majątkowe złożone w terminie do 30 kwietnia 2022 roku według stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku.

Ewa Soćko - do 30 kwietnia 2022 roku.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2022-03-25 11:40:56 | Data modyfikacji: 2024-02-07 10:48:58.
Dorota Słomka - Inspektor Urzędu Miasta - osoba
wydająca decyzje administracyjne w imieniu
Burmistrza Miasta

Oświadczenie majątkowe złożone w terminie do 30 kwietnia 2022 roku według stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku.

Dorota Słomka - do 30 kwietnia 2022 roku.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2022-03-25 11:39:53 | Data modyfikacji: 2024-02-07 10:48:58.
Dorota Słomka - Inspektor Urzędu Miasta - osoba
wydająca decyzje administracyjne w imieniu
Burmistrza Miasta

Oświadczenie majątkowe złożone w terminie 30 dni od dnia zatrudnienia

Dorota Słomka - 30 dnia od dnia zatrudnienia.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2021-08-05 15:17:03 | Data modyfikacji: 2021-08-05 15:17:59.
Barbara Książek - Inspektor Urzędu Miasta -
osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu
Burmistrza Miasta

Oświadczenie majątkowe złożone z dniem rozwiązania umowy o pracę.

Barbara Ksiażek - z dniem rozwiązania umowy o pracę.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2021-08-01 12:05:21 | Data modyfikacji: 2021-08-05 15:17:59.
Marcin Sentkiewicz - Burmistrz Miasta

Oświadczenie majątkowe złożone w terminie do 30 kwietnia 2021 roku według stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku.

Marcin Sentkiewicz - do 30 kwietnia 2021 r..pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2021-03-12 08:57:13 | Data modyfikacji: 2021-08-05 15:17:59.
Hanna Domańska-Celej - Sekretarz Miasta

Oświadczenie majątkowe złożone w terminie do 30 kwietnia 2021 roku według stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku.

Hanna Domańska-Celej - do 30 kwietnia 2021 roku.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2021-03-12 08:56:44 | Data modyfikacji: 2021-08-05 15:17:59.
Ewa Soćko - Skarbnik Miasta

Oświadczenie majątkowe złożone w terminie do 30 kwietnia 2021 roku według stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku.

Ewa Soćko - do 30 kwietnia 2021 r..pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2021-03-12 08:56:20 | Data modyfikacji: 2021-08-05 15:17:59.
Barbara Książek - Inspektor Urzędu Miasta -
osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu
Burmistrza Miasta

Oświadczenie majątkowe złożone w terminie do 30 kwietnia 2021 roku według stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku.

Barbara Książek - do 30 kwietnia 2021 roku.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2021-03-12 08:55:55 | Data modyfikacji: 2021-08-05 15:17:59.
Marcin Sentkiewicz - Burmistrz Miasta

Oświadczenie majątkowe złożone w terminie do 31 maja 2020 roku według stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku.

Marcin Sentkiewicz - do 31 maja 2020 roku.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2020-05-26 10:03:48 | Data modyfikacji: 2021-08-05 15:17:59.
Hanna Domańska-Celej - Sekretarz Miasta

Oświadczenie majątkowe złożone w terminie do 31 maja 2020 roku według stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku.

Hanna Domańska-Celej - do 31 maja 2020 roku.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2020-05-26 10:03:25 | Data modyfikacji: 2021-08-05 15:17:59.
Ewa Soćko - Skarbnik Miasta

Oświadczenie majątkowe złożone w terminie do 31 maja 2020 roku według stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku.

Ewa Soćko - do 31 maja 2020 roku.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2020-05-26 10:01:44 | Data modyfikacji: 2021-08-05 15:17:59.
Barbara Książek - Inspektor Urzędu Miasta -
osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu
Burmistrza Miasta

Oświadczenie majątkowe złożone w terminie do 31 maja 2020 roku według stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku.

Barbara Książek - do 31 maja 2020 roku.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2020-05-26 10:01:27 | Data modyfikacji: 2021-08-05 15:17:59.
Marcin Sentkiewicz - Burmistrz Miasta

Oświadczenie majątkowe złożone w terminie do 30 kwietnia 2019 roku według stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku.

Marcin Sentkiewicz - do 30 kwietnia 2019 roku.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2019-05-07 11:11:24 | Data modyfikacji: 2021-08-05 15:17:59.
Hanna Domańska-Celej - Sekretarz Miasta

Oświadczenie majątkowe złożone w terminie do 30 kwietnia 2019 roku według stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku.

Hanna Domańska-Celej - do 30 kwietnia 2019 roku.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2019-05-07 11:11:10 | Data modyfikacji: 2021-08-05 15:17:59.
Ewa Soćko - Skarbnik Miasta Stoczek Łukowski

Oświadczenie majątkowe złożone w terminie do 30 kwietnia 2019 roku według stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku.

Ewa Soćko - do 30 kwietnia 2019 r..pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2019-05-07 11:10:39 | Data modyfikacji: 2021-08-05 15:17:59.
Barbara Książek - Inspektor Urzędu Miasta -
osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu
Burmistrza Miasta

Oświadczenie majątkowe złożone w terminie do 30 kwietnia 2019 roku według stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku.

Barbara Książek - do 30 kwietnia 2019 roku.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2019-05-07 11:10:06 | Data modyfikacji: 2021-08-05 15:17:59.
Marcin Sentkiewicz - Burmistrz Miasta

Oświadczenie majątkowe złożone w terminie 30 dni od dnia złożenia ślubowania

Marcin Sentkiewicz - 30 dni od dnia złożenia ślubowania.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2019-01-25 11:11:44 | Data modyfikacji: 2019-01-25 11:12:21.
Ewa Soćko - Skarbnik Miasta Stoczek Łukowski

Oświadczenie majątkowe złożone w terminie 30 dni od dnia powołania

Ewa Soćko - 30 dni od dnia powołania.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2019-01-15 11:00:25 | Data modyfikacji: 2019-01-25 11:12:28.
Data wprowadzenia: 2019-01-15 11:00:25
Data modyfikacji: 2019-01-25 11:12:28
Opublikowane przez: Zbigniew Drosio
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Miasto Stoczek Łukowski
ul. Plac T. Kościuszki 1
21-450 Stoczek Łukowski
Burmistrz miasta
Marcin Sentkiewicz
Kontakt:
Tel: 25 797-00-01
Fax: 25 797-00-73
e-mail: miasto@stoczek-lukowski.pl