Informacje wyborcze

Informacje wyborcze

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Lublinie IV z
dnia 1 października 2018 roku w sprawie
powołania obwodowych komisji wyborczych w
wyborach organów jednostek samorządu
terytorialnego zarządzonych na dzień 21
października 2018 roku

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Lublinie IV z dnia 1 października 2018 roku.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2018-10-01 12:28:00 | Data modyfikacji: 2018-11-06 14:31:27.
Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej o
składzie, siedzibie i pełnionych dyżurach

Obwieszczenie MKW.odt

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2018-09-13 10:04:48 | Data modyfikacji: 2018-09-28 08:10:22.
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Stoczek Łukowski
z dnia 14 września 2018 roku o numerach i
granicach stałych obwodów głosowania,
wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji
wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych
dostosowanych do potrzeb wyborców
niepełnosprawnych, możliwości głosowania
korespondencyjnego przez wyborców
niepełnosprawnych i przez pełnomocnika, w
wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików
województw oraz wyborów wójtów, burmistrzów i
prezydentów miast zarządzonych na dzień 21
października 2018 roku

Obwieszczenie Burmistrza Miasta z dnia 14 września 2018 roku.docx

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2018-09-18 12:37:22 | Data modyfikacji: 2018-11-06 14:31:39.
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Lublinie IV w
sprawie powołania terytorialnych komisji
wyborczych

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Lublinie IV.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2018-09-13 10:03:02 | Data modyfikacji: 2018-09-28 08:10:45.
Wykaz miejsc na terenie Miasta Stoczek Łukowski,
na których są zlokalizowane tablice przeznaczone
na urzędowe obwieszczenia wyborcze oraz na
bezpłatne umieszczanie plakatów wyborczych przez
komitety wyborcze

Informacja - wykaz miejsc na ogłoszenia wyborcze.docx

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2018-09-11 08:30:27 | Data modyfikacji: 2018-09-28 08:10:53.
Data wprowadzenia: 2018-09-11 08:30:27
Data modyfikacji: 2018-09-28 08:10:53
Opublikowane przez: Zbigniew Drosio
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Miasto Stoczek Łukowski
ul. Plac T. Kościuszki 1
21-450 Stoczek Łukowski
Burmistrz miasta
Ireneusz Bogdan Szczepanik
Kontakt:
Tel: 25 797-00-01
Fax: 25 797-00-73
e-mail: miasto@stoczek-lukowski.pl