bip.stoczek-lukowski.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 WWW Miasta stoczek-lukowski.pl
Kierownicy jednostek organizacyjnych w kadencji 2014 - 2018 strona główna 

Kierownicy jednostek organizacyjnych w kadencji 2014 - 2018

Wiesława Milczuk - Dyrektor Zespołu Oświatowego

Oświadczenie majątkowe złożone do 30 kwietnia 2018 roku według stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku.

Milczuk Wiesława - za 2017 r..pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2018-05-09 08:56:54.
Krystyna Salamonik - Kierownik Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej

Oświadczenie majątkowe złożone do 30 kwietnia 2018 roku według stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku.

Salamonik Krystyna - za 2017 r..pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2018-05-09 08:56:30.
Maciej Moreń - Dyrektor Miejskiego Ośrodka
Kultury i Miejskiej Biblioteki Publicznej

Oświadczenie majątkowe złożone do 30 kwietnia 2018 roku według stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku.

Moreń Maciej - za 2017 r..pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2018-05-09 08:56:04.
Marcin Siwiński - Kierownik Miejskiego Zakładu
Gospodarki Komunalnej

Oświadczenie majątkowe złożone do 30 kwietnia 2018 roku według stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku.

Siwiński Marcin - za 2017 r..pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2018-05-09 08:55:18.
Ireneusz Stosio - Kierownik Warsztatu Terapii
Zajęciowej

Oświadczenie majątkowe złożone do 30 kwietnia 2018 roku według stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku.

Stosio Ireneusz - za 2017 r..pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2018-05-09 08:54:52.
Marcin Siwińśki - Pełniący obowiązki
Kierownika Miejskiego Zakładu Gospodarki
Komunalnej

Oświadczenie majątkowe złożone w terminie 30 dni od dnia powołania na stanowisko Kierownika MZGK

Marcin Siwiński..pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2018-01-22 09:54:01.
Elżbieta Bombiak - Pełniąca obowiązki
Kierownika Miejskiego Zakładu Gospodarki
Komunalnej

Oświadczenie majątkowe złożone z dniem zakończenia pełnienia obowiązków Kierownika MZGK

Elżbieta Bombiak..pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2018-01-22 09:49:03 | Data modyfikacji: 2018-01-22 09:51:41.
Data wprowadzenia: 2018-01-22 09:49:03
Data modyfikacji: 2018-01-22 09:51:41
Opublikowane przez: Zbigniew Drosio
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.stoczek-lukowski.pl